Informacja dla Rodziców dotycząca nauczania zdalnego w PSM I st. w Dywitach


Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem w Polsce czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach, Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście w dniu 25 marca br. rozpoczęła prowadzenie nauczania zdalnego.
Dołożymy starań, aby było ono prowadzone z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz zaleceniami medycznymi w tym względzie.
Jako Szkoła Muzyczna pragniemy towarzyszyć naszym dzielnym uczniom i Państwu w tym trudnym czasie, wspierając Was i Wasze pociechy w obliczu wyzwania, przed jakim stanęliśmy jako Społeczność Szkoły. To nadrzędna zasada, jaką poleciłem realizować podległym sobie nauczycielom w czasie kwarantanny.

Dlatego w planowaniu całego procesu świadomi byliśmy:

– znacznego obciążenia dzieci wynikającego z realizacji zadań ze szkół ogólnokształcących,

– potencjalnego ograniczenia dostępności do komputerów i innych urządzeń w domu,

– zróżnicowanym wiekiem naszych uczniów,

– różnorodnością form i metod kształcenia w poszczególnych przedmiotach,

– sytuacją rodzinną uczniów.

Poniżej przedstawiam zwięzła informacja dotyczącą metod i form kształcenia zdalnego w najbliższym czasie:

Przedmiot główny – instrument, (Lekcje indywidualne).
Nauczanie odbywać się będzie przy użyciu komunikatorów elektronicznych, lekcji on-line, nagrań utworów, konsultacji telefonicznych i innych form zdalnych. Punktem wyjścia jest dotychczasowy plan lekcji, jednak mamy świadomość, że nie zawsze będzie to możliwe. W takiej sytuacji decyzję podejmuje nauczyciel po konsultacji z Rodzicami.
Na szczęście kwarantanna nie pozbawiła dzieci możliwości ćwiczenia na swoich instrumentach. 😊.

Przedmioty teoretyczne.
Materiały dydaktyczne z kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych będą zamieszczone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na internetowej stronie szkoły w zakładce: NAUCZANIE ZDALNE. Zakres materiału przygotowywany jest dla uczniów na aktualny tydzień i będzie uzupełniany na bieżąco w każdy kolejny poniedziałek. Zdalne lekcje skonstruowane są w oparciu o:

– karty pracy;

– aplikacje muzyczne;

– nagrane lekcje audio do wielokrotnego odtwarzania;

– linki do zasobów internetowych i baz ćwiczeniowych utworzonych przez nauczycieli;

– interaktywną komunikację.
Lekcje mogą być prowadzone w formie telekonferencji. Prosimy o pomoc dzieciom w ew. logowaniu się na wskazane przez pedagogów platformy / aplikacje.

Nauczanie zdalne uwzględniać będzie również zadania domowe do sprawdzenia (oczywiście w rozsądnej ilości), które należy wysyłać na adres mailowy nauczyciela (podany w opisie lekcji).

Orkiestra, chór, zespoły kameralne, zajęcia fakultatywne.
W zależności od przedmiotu, uczniowie otrzymywać będą materiał nutowy, ćwiczenia bądź inne materiały do obejrzenia, opracowania, wysłuchania bądź analizy. O szczegółach poinformują Państwa nauczyciele tych przedmiotów.

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów.
Na obecną chwilę ocenianie i klasyfikowanie odbywa się wg. dotychczasowych zasad, przy uwzględnieniu wyżej opisanych założeń.
Jeśli będzie to konieczne Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Centrum Edukacji Artystycznej dokona, w ramach przysługujących jej kompetencji, zmian wymagań w programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych oraz przedmiotowym systemie oceniania dostosowując je do bieżących realiów.

Szanowni Państwo, proszę, w miarę możliwości zadbać, by uczniowie naszej Szkoły mieli warunki do codziennego ćwiczenia na instrumencie! Wyobrażam sobie, ile teraz spoczywa na Waszych barkach. Dlatego, może dla relaksu zechcecie towarzyszyć dzieciom w zabawach, quizach, wspólnym oglądaniu koncertów czy rozwiązywaniu łamigłówek muzycznych, które wysyłać będą Państwu nasi Pedagodzy?
Sporo ciekawych materiałów znajdziecie również na funpage-u naszej Szkoły.

Wszelkie oficjalne informacje przekazywane będą za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika elektronicznego. Gdyby z jakiegoś powodu mieli Państwo problem w zalogowaniu się do dziennika, prosimy o wiadomość na adres: dobremiasto@psmdywity.org
We wiadomości nie zapomnijcie zostawić aktualnego numeru telefonu. Postaramy się pomóc.

Jako Szkoła dołożymy wszelkich starań, by edukacja artystyczna naszych podopiecznych przebiegała w tym trudnym czasie w sposób optymalny. Dziękujemy za Państwa wsparcie i pomoc w tym względzie.

Pozostaję do Państwa dyspozycji.
Janusz Ciepliński
Dyrektor Szkoły

e- mail: dyrektor@psmdywity.org

tel. do sekretariatu SM w Dywitach 89 523 72 11, (pn.- pt. w godzinach 9.00 – 13.00)

Uwaga Rodzice!

„Uwaga Rodzice!
W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę informuję, iż wszystkie zajęcia dydaktyczne
PSM I st. w Dywitach, Olsztynku, Barczewie, Biskupcu i Dobrym Mieście
zostają zawieszone w dniach 12-25.03.2020 r.
Dyrektor Szkoły
Janusz Ciepliński”

II Warmińskie Spotkania Klarnetowe w Biskupcu

Dyrekcja oraz sekcja instrumentów dętych i perkusji Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach zaprasza nauczycieli i uczniów klas klarnetu na „II Warmińskie Spotkania Klarnetowe”, które odbędą się w dniach 9-10 marca 2020 roku w siedzibie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach – filia w Biskupcu przy ul. Ludowej 5.

Podczas „II Warmińskich Spotkań Klarnetowych” odbędą się warsztaty dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez prof. Arkadiusza Adamskiego (Akademia Muzyczna w Katowicach, Uniwesytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, NOSPR). Profesor poprowadzi również wykład – prezentację na temat swojej autorskiej metody nauczania gry na klarnecie dla początkujących – „Rainbow clarinet”.

Podczas wydarzenia odbędą się również dwa koncerty – kameralny i galowy, podczas którego wystąpią Orkiestra Klarnetowa PSM I stopnia w Dywitach (prowadzenie dr Dominik Grędziński) oraz Dziecięca Orkiestra Dęta PSM I stopnia w Dywitach (prowadzenie Andrzej Regiec).

Wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa instrumentów dętych drewnianych i akcesoriów, firma „Piotr Śmietana” (Katowice).

Serdecznie zapraszamy!

 

HARMONOGRAM

 

II WARMIŃSKICH SPOTKAŃ KLARNETOWYCH

BISKUPIEC 9-10 MARCA 2020 r

9 marca 2020 r. – AULA PSM W BISKUPCU, ul. Ludowa 5
10:15 – rozpoczęcie spotkań, powitanie i przedstawienie zaproszonych gości
10:30 – 12:30 – prezentacja metody nauczania gry na klarnecie dla początkujących – „Rainbow Clarinet” – prof. Arkadiusz Adamski, AM w Katowicach
12:30 – 14:00 – przerwa obiadowa
14:00 – 17:30 – lekcje – konsultacje dla uczniów i nauczycieli spoza PSM I stopnia w Dywitach
18:00 – 19:00 – Koncert kameralny: Dominik Jastrzębski – klarnet, Dominik Grędziński – klarnet, Agnieszka Panasiuk – fortepian
10:30 – 18:00 – wystawa instrumentów dętych i akcesoriów – Piotr Śmietana – Katowice
10 marca 2020 r. – Aula PSM w Biskupcu, CKTiS w Biskupcu, ul. J. Matejki 5
9:00 – 13:40 – warsztaty dla uczniów PSM I stopnia w Dywitach, aula
13:40 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 17:00 – warsztaty dla uczniów PSM I stopnia w Dywitach, aula
Od 15:00 – próby orkiestry klarnetowej – szkoła w Biskupcu, sala lekcyjna
Od 17:30 – próba generalna orkiestry klarnetowej – aula CKTiS w Biskupcu
18:30 – Koncert galowy – orkiestra klarnetowa PSM I stopnia w Dywitach i Dziecięca Orkiestra Dęta Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach
9:00 – 16:00 – wystawa instrumentów dętych i akcesoriów – Piotr Śmietana Katowice

 

Arkadiusz Arek Adamski jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach im. Karola Szymanowskiego, klasy klarnetu prof. A. Janickiego. Jako student był uczestnikiem i laureatem konkursów krajowych i zagranicznych m.in. w Paryżu i Pradze. W 1983r. został laureatem I nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej (duety) a w 1985r laureatem II nagrody Międzynarodowego Konkursu Klarnetowego im. K. Kurpińskiego. Uczestniczył w kursach mistrzowskich (Niemcy, Francja). Umiejętności swe doskonalił pod okiem prof. J. Schou, jako stypendysta rządu polskiego (Dania). W 1985r. rozpoczął współpracę z Państwową Filharmonią Śląską, by dwa lata później objąć stanowisko solisty Polskiej Filharmonii Kameralnej. Od 1993r. pełni obowiązki klarnecisty – solisty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jako solista i kameralista występował z zespołami krajowymi i zagranicznymi, m.in. Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, The Hilliard Ensemble, Sinfoniattą Cracovia, Kwartetem Śląskim, Polską Filharmonią Kameralną, Warszawską Operą Kameralną, Białoruską Filharmonią Narodową i wieloma innymi. Jest również członkiem zespołu The New Art Ensemble. Dokonał wielu nagrań dla polskich i zagranicznych rozgłośni radiowych i telewizyjnych w tym dla BBC. W 2007 roku wystąpił z recitalem na Światowym Sympozjum Klarnetowym Clarinetfest w Vancouver. Na tym samym Kongresie organizowanym w 2009r. w Porto wystąpił jako solista. Prowadził tam również Klasę Mistrzowską. W 2011 roku płyta z nagraniem Kwartetu Klarnetowego Krzysztofa Pendereckiego wykonywanym przez Arkadiusza Adamskiego i Kwartet Dafo otrzymała nagrodę Excellentia & Supersonic Awards przyznaną przez czasopismo muzyczne Pizzicato’s z Luxemburga. W tym samym roku płyta ta została zaliczona do najlepszych publikacji światowych i nominowana do prestiżowej edycji International Classical Music Awards (kontynuacja Midem Classical Awards) w kategorii Muzyka Kameralna. Podobnej nominacji ICMA tylko, że w kategorii Muzyka Współczesna doczekała się płyta z cyklu „Koncerty na instrumenty dęte i orkiestrę”, na której Arkadiusz Adamski wykonuje z towarzyszeniem Orkiestry Sinfonia Iuventus Sinfoniettę nr 2 na klarnet Krzysztofa Pendereckiego. Z tą samą orkiestrą nagrał wraz ze swoimi utytułowanymi absolwentami Concerto Grosso nr 2 na trzy klarnety i dwa rożki basetowe K. Pendereckiego. Była to pierwsza rejestracja fonograficzna tego dzieła na świecie. Do ważnych publikacji należy także zaliczyć płytę z utworami J. Brahmsa nagranymi wraz z wybitnymi kameralistami młodego pokolenia – Apollon Musagete Quartett, Magdalena Wojciechowską i Marcinem Zdunikiem. Wszystkie wymienione publikacje zostały wydane przez firmę fonograficzną DUX.

Arkadiusz Adamski jest twórcą nowej metody nauczania na klarnecie skierowaną do uczniów w wieku wczesnoszkolnym – Rainbow Clarinet. Był i jest nadal cenionym wykładowcą licznych kursów klarnetowych w Polsce i za granicą m.in. w Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Belgii. Wielokrotnie pełnił też funkcję członka jury konkursów krajowych i międzynarodowych. Od 2001 prowadzi klasę klarnetu w Akademii Muzycznej w Katowicach a od 2019 również na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pełniąc w nich funkcję profesora nadzwyczajnego. W 2010 został powołany na stanowisko członka zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Klarnecistów. W 2014 roku jako dyrektor artystyczny zorganizował i przeprowadził Europejski Kongres Klarnetowy, którego czwarta edycja miała miejsce w Katowicach.

Arkadiusz Adamski gra na klarnecie Buffet Crampon – Legende, ustniku Vandoren BD5, Black Diamond, stroikach D’Addario Reserve Classic i maszynce Silverstein CRYO4 GOLD.

Plan zajęć teoretycznych i chóru na II semestr w filii w Biskupcu – pan Wojciech Kowalewski

Od dnia 3.02.2020 r. zajęcia z kształcenia słuchu, audycji i chóru z p.Wojciechem Kowalewskim dla klas IV – VI cyklu 6 – letniego i       I – IV cyklu 4 – letniego będą się odbywały w następującym porządku:

ŚRODA
14:00-14:45- IIAC4 – K.S.
14:45-15:30 – IIAC4 – audycje
15:40-16:25 – IVAC6- K.S.
16:25-17:05 – IVAC6-audycje
17:15-18:45 – CHÓR
18:55-19:40 – VIAC6 – K.S.
19:40-20:25- VIAC6- audycje

PIĄTEK
14:00-14:45- IAC4 K.S.
14:45-15:30- IVAC4- K.S.
15:30-16:15 – IVAC4 – audycje
16:25-17:10 – VAC6 – K.S
17:10-17:55 – VAC6 – audycje
18:05-18:50 – IIIAC4 – K.S.
18:55-19:40 – IIIAC4 – audycje
19:40-20:25 – IIAC4 – K.S.

SOBOTA
9:00-9:45 – IIIAC4 – K.S.
9:45-10:30 – IVAC6 – K.S.
10:40-11:25 – VIAC6 – K.S
11:25-12:05 – IAC4 – K.S.
12:15-13:00 -. IVAC4 – K.S.
13:00-13:45 – VC6 – K.S.
13:55-15:25 – zespół wokalny