Fundusz Rady Rodziców (DM)

Fundusz Rady Rodziców w Dobrym Mieście

W Filii PSM w Dobrym Mieście funkcjonuje Rada Rodziców, która ustala wysokość składek, jakie są zobowiązani uiścić rodzice naszych uczniów. Ich wysokość w roku szkolnym 2017/2018 została ustalona na 100 zł od jednego dziecka. W wypadku, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, składka od każdego kolejnego ucznia wynosi 50 zł.

Środki Rady Rodziców przeznaczane są m.in. na organizację kursów, konkursów, przesłuchań, lekcji otwartych, warsztatów, imprez szkolnych, takich jak wycieczki, bale, pikniki a także na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły.

Prosimy o sumienne wywiązywanie się ze swoich zobowiązań.

Zebrania w szkołach

W imieniu Pana Dyrektora, Janusza Cieplińskiego, serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie dot. spraw organizacyjnych połączone z wyborem Prezydium Rady Rodziców w dniu:

  • 27.09 (środa) – Dobre Miasto, g. 17.00, (sala 45)
  • 04.10 (środa) – Dywity, g. 17.00, (Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Dywitach).