Lista osób przyjętych do klasy pierwszej

Lista osób przyjętych do klasy pierwszej

Na rok szkolny 2018 / 2019

 

PSM Dywity / Cykl sześcioletni

Lp Nazwisko i imię                             Instrument
1. Chojnowska Amelia Weronika       fortepian
2. Ćwil Julia                                         gitara
3. Gajewski Maciej Henryk                 fortepian
4. Gębicka Barbara                             flet
5. Jeleniewska Martyna                      wiolonczela
6. Olber Agata                                     skrzypce
7. Orzoł Karol                                      flet
8. Piątek Piotr                                      klarnet
9. Piotrowska Maria                            skrzypce
10. Płoskońska Monika                       flet
11. Sękowska Dominika                      skrzypce
12. Sopel Amelia                                 skrzypce
13. Stohler Karina Joanna                  wiolonczela
14. Szymański Franciszek                   perkusja
15. Wieczerzak Magdalena                fortepian
16. Żarnowska Natalia Łucja              wiolonczela

UWAGA!
W związku z b. dużą ilością chętnych do nauki w cyklu 6-letnim w PSM w Dywitach trwają rozmowy o utworzeniu dodatkowej grupy uczniów, co umożliwi zwiększenie naboru do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.
Decyzja ta powinna zapaść w pierwszej połowie lipca.
O ewentualnych rozstrzygnięciach w tej sprawie rodzice kandydatów oczekujących na przyjęcie zostaną poinformowani telefonicznie.

Dziękujemy za zrozumienie

PSM Dywity / Cykl czteroletni

Lp Nazwisko i imię                       Instrument
1. Czupyt Aleksandra                    puzon
2. Gębicka Zuzanna                       obój
3. Gontarska Wiktoria                    trąbka
4. Kołodziejczyk Emilia                  klarnet
5. Krupińska Zuzanna Jenny         kontrabas
6. Rudnicki Wiktor Ryszard           saksofon
7. Stohler Adrianna Teresa           wiolonczela
8. Zubel Paulina                             trąbka
9. Żądło Julia                                  waltornia

PSM Filia Dobre Miasto / Cykl sześcioletni

Lp Nazwisko i imię                     Instrument
1. Warcaba Lena Maria               flet
2. Świtalska Lila Gloria                flet
3. Wolf Julia                                  flet
4. Pawlak Tymon                          fortepian
5. Grela Filip                                 fortepian
6. Szczotka Zofia                          gitara
7. Hinc Izabela                             gitara
8. Łopatko Elena                          klarnet
9. Płoska Alicja                             perkusja
10. Migryt Pola Irena                   saksofon
11. Purzycka Malwina                  skrzypce
12. Ołdak Oliwia                          skrzypce
13. Branicka Lena                        skrzypce
14. Jerzy Mańko                           trąbka
15. Miśko Oliwier                         trąbka
16 Konopka Eliza Maja                wiolonczela
17. Jurek Natasza                        wiolonczela

PSM Filia Dobre Miasto / Cykl czteroletni

Lp Nazwisko i imię                       Instrument
1. Świtalska Róża                           wiolonczela / kontrabas
2. Miąsko Katarzyna                      trąbka
3. Mikuć Nikola                              gitara
4. Narkiewicz Julia Antonina         kontrabas
5. Szczerba Nikola                         klarnet
6. Szeląg Aleksander Mikołaj        perkusja
7. Werkowska Maja Laura             kontrabas
8. Włodarska Martyna                   saksofon

 

PSM – Filia Biskupiec / Cykl sześcioletni

Lp Nazwisko i imię                          Instrument
1. Bazis-Markuszewska Iza              fortepian
2. Bisińska Anna Laura                    trąbka
3. Cygarowski Julian                         flet
4. Dymkowska Małgorzata               klarnet
5. Fornal Zuzanna                            gitara
6. Kapuścińska Jowita                      gitara
7. Klobuszeńska Maria                    fortepian
8. Kurpiewski Wojciech                   akordeon
9. Meler Michalina                           flet
10. Nowakowska Zofia                      gitara
11. Rogozińska Laura                       flet
12. Rzepkowska Zuzanna                trąbka
13. Samorajczyk Mateusz                gitara
14. Socha Maria Anna                     skrzypce
15. Strzałkowska Julia                      skrzypce
16. Zaremba Nadia                          flet

PSM – Filia Biskupiec / Cykl czteroletni

Lp Nazwisko i imię                               Instrument
1. Aleksandrowicz Franciszek               trąbka
2. Borowska Magdalena                        gitara
3. Cegiełko Filip                                      akordeon
4. Fornal Wiktoria                                   fortepian
5. Gołębiewska Hanna                           gitara
6. Gutowska Julia                                    fortepian
7. Jarema Paulina                                   wiolonczela
8. Kowalska Małgorzata                         fortepian
9. Lautenbach Oliwia                            skrzypce
10. Małachowski Karol                          akordeon
11. Mężykowski Stanisław                     akordeon
12. Ortega Rodrigez Monika Krystyna  wiolonczela
13. Więcek Karolina                               wiolonczela

PSM – Filia Barczewo / Cykl sześcioletni

Lp. Nazwisko i imię                              Instrument
1. Dzikowski Igor                                    trąbka
2. Jakubiak Maja                                    trąbka
3. Kempisty Zofia                                   skrzypce
4. Klonowski Aleksander                       perkusja
5. Łukasik Joanna                                   fortepian
6. Michalczyk Patryk                              trąbka
7. Mosek Paulina                                   flet
8. Taradejna Nikola                              skrzypce
9. Tatol Maria                                        skrzypce
10. Węgrodzka Maja                             skrzypce
11. Zajkowska Amelia                            obój
12. Zdanowicz Julia                               fortepian
13. Żarski Maksymilian                         akordeon

PSM – Filia Barczewo / Cykl czteroletni

Lp. Nazwisko Imię                               Instrument
1. Borejszo Aleksandra                         flet
2. Drzęśla Kaja                                      akordeon
3. Dziechciński Rafał                             fortepian
4. Gołębiewska Hanna                          wiolonczela
5. Gulbiński Wiktor                                fortepian
6. Klimowicz Wiktoria                            gitara
7. Lorkowski Mateusz                            obój
8. Maciejewski Bartosz                          klarnet
9. Oleszczak Maciej                               trąbka
10. Sęk Aleksandra                                gitara
11. Węgrodzka Julia                               gitara
12. Żelazny Jakub                                  gitara

PSM – Filia Olsztynek / Cykl sześcioletni

Lp Nazwisko i imię                               Instrument
1. Dzienisiewicz Wojciech                     saksofon
2. Gola Marlena                                      klarnet
3. Kaszuba Aleksander                          waltornia
4. Krajewski Kacper                               trąbka
5. Kwiatkowska Zofia                              gitara
6. Lendzion Maja                                    skrzypce
7. Nadolska Barbara                              wiolonczela
8. Nadolska Kalina                                 flet
9. Nieciecka Wiktoria Julia                     skrzypce
10. Rutkowska Kornelia                         fortepian
11. Szafrański Adam                              gitara
12. Szelugowski Michał                          perkusja
13. Widmańska Monika                         skrzypce
14. Widmański Mateusz                        akordeon
15. Wiśniewska Lena                              skrzypce
17. Żołnierek Oliwia                               flet

PSM – Filia Olsztynek / Cykl czteroletni

L.p Nazwisko i imię                               Instrument
1. Jasinska Lena Wiktoria                        saksofon
2. Kasprzycka Zuzanna                           wiolonczela
3. Makowski Aleksander Piotr                perkusja
4. Mierzejewska Agnieszka Anna           klarnet
5. Nieciecka Anna Maria                         gitara
6. Paradowska Aleksandra Maria           wiolonczela
7. Świeczkowski Maciej                           wiolonczela
8. Świeczkowski Mateusz                        trąbka
9. Wieczorek Urszula                               trąbka
10 Wielechowski Maciej                          akordeon
11. Wilczewska Wiktoria Maria               fortepian

INFORMACJA ADMINISTRATORA WS. RODO

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ,Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.,zwanego dalej RODO informuję , że administratorem jest Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach z siedzibą w Dywitach przy ul. Spółdzielczej 4, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art.6 ust.1 lit. c i art. 9 ust.2 lit g oraz art.6 ust.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art.15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art.77 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowej szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach przy ul. Spółdzielczej 4 jest Pani Monika Murach, tel.530 372 375, kontakt: olsztynek@psmdywity.org.

Dyrektor Szkoły
Janusz Ciepliński

Dywity, 25 maja 2018 r.

REKRUTACJA 2018/2019 – WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do PSM I st. w Dywitach przedstawiamy wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019, które odbyło się w dniach 12, 18 i 19 maja 2018 r. w Barczewie, Biskupcu, Olsztynku, Dobrym Mieście i Dywitach.

Przypominam, iż uzyskanie pozytywnego wyniku z testu badania przydatności nie jest tożsame z decyzją o przyjęciu do Szkoły. Ostateczna decyzja o przyjęciu do Szkoły, uwzględniająca możliwości organizacyjne poszczególnych placówek, wraz z przydziałem instrumentu zostanie podana w dniu 22 czerwca 2018 r.

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik – Dywity
(powyżej 60 % punktacji):

1. Chojnowska Amelia Weronika
2. Czupyt Aleksandra
3. Ćwil Julia
4. Deptuła Krzysztof Natan
5. Dudko Lea
6. Gajewski Maciej Henryk
7. Gębicka Barbara
8. Gębicka Zuzanna
9. Gontarska Wiktoria
10. Jeleniewska Martyna
11. Kalbarczyk Zuzanna
12. Kazimierczak Maria Lidia
13. Kołodziejczyk Emilia
14. Krupińska Zuzanna Jenny
15. Lemańska Barbara Maria
16. Małaszuk Hanna
17. Marcinkowska Karolina
18. Markiewicz Amelia
19. Napiwodzka Natalia
20. Olber Agata
21. Orzoł Karol
22. Piątek Adam
23. Piątek Piotr
24. Piesik Łucja
25. Pikus Amelia
26. Pikus Nadia
27. Piotrowska Maria
28. Piórkowska Zuzanna
29. Płoskońska Aleksandra
30. Płoskońska Monika
31. Rudnicki Wiktor Ryszard
32. Sękowska Dominika
33. Siekacz Julia
34. Soliło Julian
35. Sopel Amelia
36. Stohler Adrianna Teresa
37. Stohler Karina Joanna
38. Szymański Franciszek
39. Tkaczyk Paweł
40. Tunkiewicz Jakub
41. Wawrzynkowska Maria
42. Wawrzynkowski Paweł
43. Wieczerzak Magdalena
44. Zubel Paulina
45. Żarnowska Natalia Łucja
46. Żądło Julia
47. Żurawski Marcel Antoni

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik – Olsztynek
(powyżej 60 % punktacji):

1. Dzienisiewicz Wojciech
2. Gola Marlena
3. Jasińska Lena Wiktoria
4. Kasprzycka Zuzanna
5. Kaszuba Aleksander
6. Krajewski Kacper
7. Kwiatkowska Zofia
8. Lendzion Maja
9. Nieciecka Anna Maria
10. Nieciecka Wiktoria Julia
11. Paradowska Aleksandra Maria
12. Rutkowska Kornelia
13. Szelugowski Michał
14. Widmańska Monika
15. Widmański Mateusz
16.Wielechowski Maciej
17. Wilczewska Wiktoria Maria
18. Żołnierek Oliwia

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik – Barczewo
(powyżej 60 % punktacji):

1.Borejszo Aleksandra
2.Drzęśla Kaja
3.Dziechciński Rafał
4.Gołębiewska Hanna
5.Gulbiński Wiktor
6.Kempisty Zofia
7.Klimowicz Wiktoria
8.Klonowski Aleksander
9.Lorkowski Mateusz
10.Łukasik Joanna
11.Maciejewski Bartosz
12.Mosek Paulina
13.Oleszczak Maciej
14.Sęk Aleksandra
15.Węgrodzka Julia
16.Węgrodzka Maja
17.Zajkowska Amelia
18.Żarski Maksymilian
19.Żelazny Jakub

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik – Biskupiec
(powyżej 60 % punktacji):

1. Aleksandrowicz Franciszek
2. Bazis-Markuszewska Iza
3. Borowska Magdalena
4. Cegiełko Filip
5. Cygarowski Julian
6. Fornal Wiktoria
7. Fornal Zuzanna
8. Gołębiewska Hanna
9. Gutowska Julia
10. Jarema Paulina
11. Kapuścińska Jowita
12. Klobuszeńska Maria
13. Kowalska Małgorzata
14. Kurpiewski Wojciech
15. Małachowski Karol
16. Meler Michalina
17. Mężykowski Stanisław
18. Nowakowska Zofia
19. Ortega Rodrigez Monika Krystyna
20. Rogozińska Laura
21. Samorajczyk Mateusz
22. Socha Maria Anna
23. Strzałkowska Julia
24. Więcek Karolina
25. Zaremba Nadia

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik – Dobre Miasto
(powyżej 60 % punktacji):

1. Grela Filip
2. Hinc Izabela
3. Mańko Jerzy
4. Konopka Eliza Maja
5. Łopatko Elena
6. Miąsko Katarzyna
7. Migryt Pola Irena
8. Mikuć Nikola
9. Narkiewicz Julia Antonina
10. Ołdak Oliwia
11. Pawlak Tymon
12. Płoska Alicja
13. Purzycka Malwina
14. Szczerba Nikola
15. Szczotka Zofia
16. Świtalska Lila Gloria
17. Świtalska Róża
18. Warcaba Lena Maria
19. Werkowska Maja Laura
20. Włodarska Martyna

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ – DYWITY (REKRUTACJA)

PRZESŁUCHANIA KWALIFIKACYJNE DO POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DYWITACH
19 maja 2018r.

SALA 202, KOMISJA NR 1
p. Ewa Seferynowicz– prowadząca, p. Damian Labiak, p. Adam Starowicz, p. Cezary Gryc

Godzina 9:00
1. Deptuła Krzysztof
2. Szymański Franciszek
3. Tunkiewicz Jakub
4. Kołodziejczyk Emilia

Godzina 10:00
1. Krupińska Zuzanna
2. Dudko Lea
3. Wawrzynkowski Paweł
4. Kowalski Karol

Godzina 11:00
1. Chojnowska Amelia
2. Gajewski Maciej
3. Pikus Nadia
4. Pikus Amelia

Godzina 12:00
1. Zwolska Karolina
2. Tkaczyk Paweł
3. Żurawski Marcel
4. Piątek Adam

SALA 203, KOMISJA NR 2
p. Patrycja Kunert – prowadząca, p. Łukasz Jóźwiak, p. Józef Morusiewicz, p. Agnieszka Kuźniak

Godzina 9:00
1. Piórkowska Zuzanna
2. Orzoł Karol
3. Żarnowska Natalia
4. Wieczerzak Magdalena

Godzina 10:00
1. Jeleniewska Martyna
2. Sopel Amelia
3. Wawrzynkowska Maria
4. Piesik Łucja

Godzina 11:00
1. Płoskońska Aleksandra
2. Piotrowska Maria
3. Jurek Natasza
4. Lemańska Barbara

Godzina 12:00
1. Stohler Adrianna
2. Gontarska Wiktoria
3. Markiewicz Amelia
4. Kazimierczak Maria

Godzina 13:00
1. Sękowska Dominika

SALA 204, KOMISJA NR 3
p. Wiktoria Włoszczyńska – prowadząca, p. Mariusz Komar, p. Tomasz Mieczykowski, p. Jacek Kulig

Godzina 9:00
1. Żądło Julia
2. Siekacz Julia
3. Marcinkowska Karolina
4. Napiwodzka Natalia

Godzina 10:00
1. Litwin Krystian
2. Ćwil Julia
3. Grigonis Maximilian
4. Małaszuk Hanna

Godzina 11:00
1. Płoskońska Monika
2. Rudnicki Wiktor
3. Czupyt Aleksandra
4. Kalbarczyk Zuzanna

Godzina 12:00
1. Stohler Karina
2. Zubel Paulina
3. Soliło Julian
4. Piątek Piotr

Godzina 13:00
1. Kijko Borys

Harmonogram przesłuchań do PSM I stopnia w Dywitach Filia w Dobrym Mieście

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KWALIFIKACYJNYCH
DO POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DYWITACH FILIA W DOBRYM MIEŚCIE
18 MAJA 2018 r.


SALA 125
KOMISJA NR 1
Szymon Górzyński – prowadzenie, Maciej Kotarba, Aleksandra Zinkiewicz, Damian Labiak

Godzina 16:30
1. Pola Migryt
2. Julia Narkiewicz
3. Elena Łopatko
4. Katarzyna Miąsko

Godzina 17:30
1. Wiktoria Czaplejewicz
2. Oliwia Ołdak
3. Tymon Pawlak
4. Malwina Purzycka

Godzina 18:30

1. Kościńska Lena
2. Warcaba Lena
3. Róża Świtalska
4. Lila Świtalska

SALA 25
KOMISJA NR 2
Joanna Włodarczyk – prowadzenie, Monika Wielechowska-Kotarba,
Patryk Błąkała, Marek Salej

Godzina 16:30
1. Angelika Drążewska
2. Martyna Włodarska
3. Pola Symonowicz
4. Nikola Szczerba

Godzina 17:30
1. Alicja Płoska
2. Jerzy Mańko
3. Eliza Konopka
4. Zofia Szczotka

Godzina 18:30
1. Teodor Dzięgielewski
2. Konstanty Dzięgielewski
3. Zuzanna Gębicka
4. Barbara Gębicka