Loginy do dziennika

Odbiór loginów do dziennika elektronicznego (rodzice uczniów z Dywit)

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.11. (wt.) możliwy jest osobisty odbiór loginów (rodzica i ucznia) w sekretariacie Szkoły. (Odbiór loginu ucznia kwituje rodzic/opiekun prawny ucznia.)

Serdecznie zapraszam, Magdalena Kijewicz (Sekretarz Szkoły)