ZESPÓŁ WOKALNY – AKTUALIZACJA – DOBRE MIASTO

Zaktualizowana lista uczniów przydzielonych do przedmiotu (z klas II oraz III cyklu 4-letniego) jest dostępna w gablocie na korytarzu szkolnym (naprzeciwko sekretariatu).

Bardzo proszę uczniów tych klas o zapoznanie się z listą.