Wsparcie dla Szkoły od Firmy EGGER

19 grudnia podczas wigilii szkolnej, firma Egger w ramach projektu „Święty Mikołaj” za pośrednictwem pana Waldemara Zawiślaka przekazała Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia w Dywitach filia w Biskupcu czek na 1500 euro. Serdecznie dziękujemy !!!

Koncert Świąteczny w Biskupcu

16 grudnia odbył się w Biskupieckim Domu Kultury Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów i nauczycieli PSM I stopnia w Dywitach filii w Biskupcu.Koncert zgromadził bardzo licznie mieszkańców Biskupca i okolic.