Plan zajęć teoretycznych i chóru na II semestr w filii w Biskupcu – pan Wojciech Kowalewski

Od dnia 3.02.2020 r. zajęcia z kształcenia słuchu, audycji i chóru z p.Wojciechem Kowalewskim dla klas IV – VI cyklu 6 – letniego i       I – IV cyklu 4 – letniego będą się odbywały w następującym porządku:

ŚRODA
14:00-14:45- IIAC4 – K.S.
14:45-15:30 – IIAC4 – audycje
15:40-16:25 – IVAC6- K.S.
16:25-17:05 – IVAC6-audycje
17:15-18:45 – CHÓR
18:55-19:40 – VIAC6 – K.S.
19:40-20:25- VIAC6- audycje

PIĄTEK
14:00-14:45- IAC4 K.S.
14:45-15:30- IVAC4- K.S.
15:30-16:15 – IVAC4 – audycje
16:25-17:10 – VAC6 – K.S
17:10-17:55 – VAC6 – audycje
18:05-18:50 – IIIAC4 – K.S.
18:55-19:40 – IIIAC4 – audycje
19:40-20:25 – IIAC4 – K.S.

SOBOTA
9:00-9:45 – IIIAC4 – K.S.
9:45-10:30 – IVAC6 – K.S.
10:40-11:25 – VIAC6 – K.S
11:25-12:05 – IAC4 – K.S.
12:15-13:00 -. IVAC4 – K.S.
13:00-13:45 – VC6 – K.S.
13:55-15:25 – zespół wokalny

Nowe zajęcia „Kompozycja i improwizacja”

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Niebawem w filiach PSM Dywity I st. w  Biskupcu i Olsztynku rozpoczną się  grupowe lekcje kompozycji z elementami improwizacji, instrumentacji oraz podstaw harmonii dla chętnych uczniów wszystkich klas obu cyklów.

Zajęcia będą prowadzone przez panią Magdalenę Białecką od początku drugiego półrocza.

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z sekretariatem w filiach PSM Dywity I st. w  Biskupcu i Olsztynku lub nauczycielami przedmiotu głównego do 7 lutego.

Umiejętność komponowania pozwala uczniom lepiej rozumieć grane przez nich utwory, a satysfakcja z samodzielnego tworzenia muzyki wzmaga motywację do grania!

Jednocześnie zapraszamy do lektury artykułu pani Magdaleny Białeckiej na temat kompozycji i improwizacji.