Zajęcia chóru w Dywitach z panią Urszulą Borejszo będą się odbywały w poniedziałki w godziny 17:00  – 18:30. Lista uczniów, którzy będą uczęszczali na chór w roku 2021/2022 zostanie opublikowana na stronie internetowej jutro.