Przypominamy o konieczności ograniczenia  do niezbędnego minimum przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły oraz o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa i zachowaniu dystansu od innych osób (min. 1,5 m). Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.