Zajęcia chóru będą się odbywały w każdy piątek w godz. 16:30-18:00 w sali 134 (dawna 110).

Skład CHÓRU
1 Ciesielska B.
2 Czarnecka J.
3 Deptuła K.
4 Dobrzyńska M.
5 Domarecka A.
6 Górna D.
7 Kamińska Z.
8 Karnecka W.
9 Każarnowicz P.
10 Kiełtyka K.
11 Kozłowska M.
12 Krasowski K.
13 Kwiatkowska A.
14 Markiewicz U.
15 Niemczynowicz J.
16 Orzoł A.
17 Piejdak W.
18 Pikielska L.
19 Przęczek W.
20 Radzewicz A.
21 Raginiak J.
22 Raukuć A.
23 Ruciński M.
24 Rusaczyk M.
25 Skalska J.
26 Słowik A.
27 Stankiewicz Z.
28 Szczudło M.
29 Szczygielska A.
30 Teofilak A.
31 Wermter K.
32 Wieczerzak M.
33 Wisse L.
34 Wróblewska Z.
35 Zduńczyk L.
36 Zieja P.