W związku ze Świętem Edukacji Narodowej dzień 15.10. (poniedziałek) jest dniem dyrektorskim – wolnym od zajęć dydaktycznych w szkole muzycznej w Dywitach.