Ze względu na termomodernizację zajęcia Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach filia w Biskupcu odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Chrobrego 15 oraz w Zespole Szkół ul. Chrobrego 13.

W Szkole Podstawowej nr 3 (izba pamięci) mieści się sekretariat szkoły.