PRZESŁUCHANIA KWALIFIKACYJNE
DO POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DYWITACH
FILIA W BISKUPCU

15 czerwca  2019

Sala nr 4

Godz. 10:00

 1. Lubas A.
 2. Jastrzębowski M.
 3. Pawłowski A.
 4. Pawłowska A.

 

 Godz. 11:00

 1. Lenart Z.
 2. Lenart A.
 3. Turonek M.
 4. Nowaczyk J.

 

 Godz. 12.00

 1. Ślęzak M.
 2. Kowalska L.
 3. Węgielewska K.
 4. Rogoziński A.

PRZESŁUCHANIA KWALIFIKACYJNE
DO POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DYWITACH
FILIA W BISKUPCU

15 czerwca 2019

Sala nr 2

Godz. 10:00

 1. Kupczyk S.
 2. Stradomska M.
 3. Gosik I.
 4. Rudnicka N.

 

Godz. 11:00

 1. Kondulski J.
 2. Samorajczyk D.
 3. Chaciński M.
 4. Lewandowska O.

 

Godz. 12.00

 1. Miluć-Giers J.
 2. Rozberg M.
 3. Bednarz.B