„Uwaga Rodzice!
W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę informuję, iż wszystkie zajęcia dydaktyczne
PSM I st. w Dywitach, Olsztynku, Barczewie, Biskupcu i Dobrym Mieście
zostają zawieszone w dniach 12-25.03.2020 r.
Dyrektor Szkoły
Janusz Ciepliński”