Dyrekcja Szkoły

Dyrekcja Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach

Dyrektor Szkoły:

Janusz Ciepliński
e-mail: dyrektor@psmdywity.org
tel. 530 851 998

Wicedyrektor
ds. Szkoły w Biskupcu:

Małgorzata Nowakowska
e-mail: m.nowakowska@psmdywity.org

 

Wicedyrektor
ds. Szkoły w Olsztynku:

Barbara Pirogowicz
e-mail: b.pirogowicz@psmdywity.org

Wicedyrektor
ds. Szkoły w Barczewie:

Jacek Michalski
e-mail: jacek.michalski@psmdywity.org

 

Wicedyrektor
ds. Szkoły w Dobrym Mieście:

Ewa Giska
e-mail: e.giska@psmdywity.org