PSM Dywity

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek-piątek od godz. 9.00 do godz. 16.00 (p. M. Kijewicz – sekretarz szkoły)
KADRY (pn-pt) od godz. 8.00 do godz. 16.00 (p. B. Burdalska)
KSIĘGOWOŚĆ (pn-pt) od godz. 8.00 do godz.16.00 ( p. M. Olchowy, p. B. Burdalska)

Godziny mogą ulec zmianie po uprzedniej konsultacji.

UWAGA: Ze względów organizacyjnych zakłada się odstępstwo +/- 30 min.

e-mail: sekretariat@psmdywity.org

Witamy Państwa na stronie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach.  Mamy nadzieję, że jej lektura będzie dla Państwa  interesująca.

Siedziba Szkoły

PSM I st. w Dywitach jest publiczną szkołą artystyczną, co oznacza, że nauka w niej jest bezpłatna.  Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Olsztynie. http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/15/Strona_glowna/

Schody do kariery ;-)

Nadzór merytoryczny nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej http://www.cea.art.pl  (organ podlegający Miniesterstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.)

Nasza szkoła jest jedną z najmłodszych tego typu placówek w Polsce. Uchwałą Rady Powiatu w Olsztynie, została powołana do życia 1 wrzesnia 2010 roku – roku Fryderyka Chopina. Otworzyło to przed uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą z  terenu powiatu szansę na profesjonalną  edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej.

Dzięki gościnności władz Gminy Dywity, siedziba szkoły znajduje się w budynku Zespołu Szkół w Dywitach, przy ulicy Spółdzielczej 4. Szkoła korzysta też z nowej sali konferencyjnej UG w Dywitach, która od czasu do czasu zamienia się w salę koncertową.

Jak wszystkie publiczne szkoły muzyczne w Polsce, szkoła kształci  dzieci i młodzież w dwóch cyklach: 4-ro i 6-cio letnim.  W szkole pracuej obecnie 20 pedagogów. Są nimi wyłacznie artyści muzycy, doskonali instrumentaliści i teoretycy. Większość z nich jest także pracownikami PSM I i II st. w Olsztynie oraz/lub Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej w Olsztynie. (vide: zakładka Nauczyciele).

Nasza szkoła z lotu ptaka

Zapraszamy do wysłuchania reportaży radiowych o naszej szkole autorstwa

redaktor Alicji Kulik z Polskiego Radia Olsztyn.

www.ro.com.pl/posluchaj/dzwiek/3228/Moda-na-Bacha-reportaz-Alicji-Kulik/

oraz:

http://www.ro.com.pl/posluchaj/dzwiek/8344/Male-Ojczyzny-18.12.2012/