Zgłoszenie na

IV Regionalny

Przegląd Zespołów Kameralnych

Dane osoby zgłaszającej:

Nazwisko

Imiona

Adres e-mail

Telefon

Nazwa i adres szkoły lub placówki


Zgłoszenie zespołu na Warsztaty (Proszę o podanie składu i programu)

Zgłoszenie zespołu na Koncert (Proszę o podanie składu i programu)

Ilość zamówionych obiadów (Koszt obiadu: do 20 zł)Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych
przez PSM I st. w Dywitach w celach związanych z organizacją
IV Regionalnego Przeglądu Zespołów Kameralnych.

Wyrażam zgodęNa podany przez Państwa e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia.