Chór i Zespoły Wokalne

p. Aleksandra Tarnowska - Chór i Zespół Wokalny w Olsztynku

p. Agnieszka Szczucka - Chór i Zespoły Wokalne w Dywitach i Dobrym Mieście

Link dla wszystkich uczniów:
Adres kontaktowy e-mail:  szczucka.wokal@gmail.com