Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach

Informacje o szkole, dokumenty do pobrania

Informacje o Szkole

Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach jest publiczną szkołą artystyczną, co oznacza, że nauka w niej jest bezpłatna.  Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

Nadzór merytoryczny nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej (organ podlegający Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.)

Nasza szkoła jest jedną z najmłodszych tego typu placówek w Polsce. Uchwałą Rady Powiatu w Olsztynie, została powołana do życia 1 września 2010 roku – roku Fryderyka Chopina. Otworzyło to przed uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą z  terenu powiatu szansę na profesjonalną  edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej.

Dzięki gościnności władz Gminy Dywity, siedziba szkoły znajduje się w budynku Zespołu Szkół w Dywitach, przy ulicy Spółdzielczej 4. Szkoła korzysta też z nowej sali konferencyjnej UG w Dywitach, która od czasu do czasu zamienia się w salę koncertową.

Jak wszystkie publiczne szkoły muzyczne w Polsce, szkoła kształci  dzieci i młodzież w dwóch cyklach: 4-ro i 6-cio letnim.  W szkole pracuje obecnie 90 pedagogów. Są nimi wyłącznie artyści muzycy, doskonali instrumentaliści i teoretycy. Większość z nich jest także pracownikami PSM I i II st. w Olsztynie oraz/lub Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Zapraszamy do wysłuchania reportaży radiowych o naszej szkole przygotowanych przez Alicję Kulik z Polskiego Radia Olsztyn:

Moda na Bacha, reportaż Alicji Kulik oraz Małe Ojczyzny

Statut Szkoły

Statut zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej PSM I stopnia w Dywitach w dniu 15 września 2014.

Do pobrania aktualny: Statut Szkoły z dn. 30.08.2017

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach

Do pobrania: pobierz