II Warmińskie Spotkania Klarnetowe w Biskupcu

Dyrekcja oraz sekcja instrumentów dętych i perkusji Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach zaprasza nauczycieli i uczniów klas klarnetu na „II Warmińskie Spotkania Klarnetowe”, które odbędą się w dniach 9-10 marca 2020 roku w siedzibie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach – filia w Biskupcu przy ul. Ludowej 5.

Podczas „II Warmińskich Spotkań Klarnetowych” odbędą się warsztaty dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez prof. Arkadiusza Adamskiego (Akademia Muzyczna w Katowicach, Uniwesytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, NOSPR). Profesor poprowadzi również wykład – prezentację na temat swojej autorskiej metody nauczania gry na klarnecie dla początkujących – „Rainbow clarinet”.

Podczas wydarzenia odbędą się również dwa koncerty – kameralny i galowy, podczas którego wystąpią Orkiestra Klarnetowa PSM I stopnia w Dywitach (prowadzenie dr Dominik Grędziński) oraz Dziecięca Orkiestra Dęta PSM I stopnia w Dywitach (prowadzenie Andrzej Regiec).

Wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa instrumentów dętych drewnianych i akcesoriów, firma „Piotr Śmietana” (Katowice).

Serdecznie zapraszamy!

 

HARMONOGRAM

 

II WARMIŃSKICH SPOTKAŃ KLARNETOWYCH

BISKUPIEC 9-10 MARCA 2020 r

9 marca 2020 r. – AULA PSM W BISKUPCU, ul. Ludowa 5
10:15 – rozpoczęcie spotkań, powitanie i przedstawienie zaproszonych gości
10:30 – 12:30 – prezentacja metody nauczania gry na klarnecie dla początkujących – „Rainbow Clarinet” – prof. Arkadiusz Adamski, AM w Katowicach
12:30 – 14:00 – przerwa obiadowa
14:00 – 17:30 – lekcje – konsultacje dla uczniów i nauczycieli spoza PSM I stopnia w Dywitach
18:00 – 19:00 – Koncert kameralny: Dominik Jastrzębski – klarnet, Dominik Grędziński – klarnet, Agnieszka Panasiuk – fortepian
10:30 – 18:00 – wystawa instrumentów dętych i akcesoriów – Piotr Śmietana – Katowice
10 marca 2020 r. – Aula PSM w Biskupcu, CKTiS w Biskupcu, ul. J. Matejki 5
9:00 – 13:40 – warsztaty dla uczniów PSM I stopnia w Dywitach, aula
13:40 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 17:00 – warsztaty dla uczniów PSM I stopnia w Dywitach, aula
Od 15:00 – próby orkiestry klarnetowej – szkoła w Biskupcu, sala lekcyjna
Od 17:30 – próba generalna orkiestry klarnetowej – aula CKTiS w Biskupcu
18:30 – Koncert galowy – orkiestra klarnetowa PSM I stopnia w Dywitach i Dziecięca Orkiestra Dęta Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach
9:00 – 16:00 – wystawa instrumentów dętych i akcesoriów – Piotr Śmietana Katowice

 

Arkadiusz Arek Adamski jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach im. Karola Szymanowskiego, klasy klarnetu prof. A. Janickiego. Jako student był uczestnikiem i laureatem konkursów krajowych i zagranicznych m.in. w Paryżu i Pradze. W 1983r. został laureatem I nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej (duety) a w 1985r laureatem II nagrody Międzynarodowego Konkursu Klarnetowego im. K. Kurpińskiego. Uczestniczył w kursach mistrzowskich (Niemcy, Francja). Umiejętności swe doskonalił pod okiem prof. J. Schou, jako stypendysta rządu polskiego (Dania). W 1985r. rozpoczął współpracę z Państwową Filharmonią Śląską, by dwa lata później objąć stanowisko solisty Polskiej Filharmonii Kameralnej. Od 1993r. pełni obowiązki klarnecisty – solisty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jako solista i kameralista występował z zespołami krajowymi i zagranicznymi, m.in. Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, The Hilliard Ensemble, Sinfoniattą Cracovia, Kwartetem Śląskim, Polską Filharmonią Kameralną, Warszawską Operą Kameralną, Białoruską Filharmonią Narodową i wieloma innymi. Jest również członkiem zespołu The New Art Ensemble. Dokonał wielu nagrań dla polskich i zagranicznych rozgłośni radiowych i telewizyjnych w tym dla BBC. W 2007 roku wystąpił z recitalem na Światowym Sympozjum Klarnetowym Clarinetfest w Vancouver. Na tym samym Kongresie organizowanym w 2009r. w Porto wystąpił jako solista. Prowadził tam również Klasę Mistrzowską. W 2011 roku płyta z nagraniem Kwartetu Klarnetowego Krzysztofa Pendereckiego wykonywanym przez Arkadiusza Adamskiego i Kwartet Dafo otrzymała nagrodę Excellentia & Supersonic Awards przyznaną przez czasopismo muzyczne Pizzicato’s z Luxemburga. W tym samym roku płyta ta została zaliczona do najlepszych publikacji światowych i nominowana do prestiżowej edycji International Classical Music Awards (kontynuacja Midem Classical Awards) w kategorii Muzyka Kameralna. Podobnej nominacji ICMA tylko, że w kategorii Muzyka Współczesna doczekała się płyta z cyklu „Koncerty na instrumenty dęte i orkiestrę”, na której Arkadiusz Adamski wykonuje z towarzyszeniem Orkiestry Sinfonia Iuventus Sinfoniettę nr 2 na klarnet Krzysztofa Pendereckiego. Z tą samą orkiestrą nagrał wraz ze swoimi utytułowanymi absolwentami Concerto Grosso nr 2 na trzy klarnety i dwa rożki basetowe K. Pendereckiego. Była to pierwsza rejestracja fonograficzna tego dzieła na świecie. Do ważnych publikacji należy także zaliczyć płytę z utworami J. Brahmsa nagranymi wraz z wybitnymi kameralistami młodego pokolenia – Apollon Musagete Quartett, Magdalena Wojciechowską i Marcinem Zdunikiem. Wszystkie wymienione publikacje zostały wydane przez firmę fonograficzną DUX.

Arkadiusz Adamski jest twórcą nowej metody nauczania na klarnecie skierowaną do uczniów w wieku wczesnoszkolnym – Rainbow Clarinet. Był i jest nadal cenionym wykładowcą licznych kursów klarnetowych w Polsce i za granicą m.in. w Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Belgii. Wielokrotnie pełnił też funkcję członka jury konkursów krajowych i międzynarodowych. Od 2001 prowadzi klasę klarnetu w Akademii Muzycznej w Katowicach a od 2019 również na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pełniąc w nich funkcję profesora nadzwyczajnego. W 2010 został powołany na stanowisko członka zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Klarnecistów. W 2014 roku jako dyrektor artystyczny zorganizował i przeprowadził Europejski Kongres Klarnetowy, którego czwarta edycja miała miejsce w Katowicach.

Arkadiusz Adamski gra na klarnecie Buffet Crampon – Legende, ustniku Vandoren BD5, Black Diamond, stroikach D’Addario Reserve Classic i maszynce Silverstein CRYO4 GOLD.