Komunikat

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz późniejszymi zmianami w tym rozporządzeniu, informujemy, iż przedłużamy okres zawieszenia wszystkich zajęć dydaktycznych do 10 kwietnia 2020 roku w PSM I st. w Dywitach, Olsztynku, Barczewie, Biskupcu i Dobrym Mieście. Od dnia 25 marca 2020 r.  rozpoczęto prowadzenie nauczania zdalnego.

Informacja dla Rodziców dotycząca nauczania zdalnego w PSM I st. w Dywitach


Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem w Polsce czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach, Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście w dniu 25 marca br. rozpoczęła prowadzenie nauczania zdalnego.
Dołożymy starań, aby było ono prowadzone z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz zaleceniami medycznymi w tym względzie.
Jako Szkoła Muzyczna pragniemy towarzyszyć naszym dzielnym uczniom i Państwu w tym trudnym czasie, wspierając Was i Wasze pociechy w obliczu wyzwania, przed jakim stanęliśmy jako Społeczność Szkoły. To nadrzędna zasada, jaką poleciłem realizować podległym sobie nauczycielom w czasie kwarantanny.

Dlatego w planowaniu całego procesu świadomi byliśmy:

– znacznego obciążenia dzieci wynikającego z realizacji zadań ze szkół ogólnokształcących,

– potencjalnego ograniczenia dostępności do komputerów i innych urządzeń w domu,

– zróżnicowanym wiekiem naszych uczniów,

– różnorodnością form i metod kształcenia w poszczególnych przedmiotach,

– sytuacją rodzinną uczniów.

Poniżej przedstawiam zwięzła informacja dotyczącą metod i form kształcenia zdalnego w najbliższym czasie:

Przedmiot główny – instrument, (Lekcje indywidualne).
Nauczanie odbywać się będzie przy użyciu komunikatorów elektronicznych, lekcji on-line, nagrań utworów, konsultacji telefonicznych i innych form zdalnych. Punktem wyjścia jest dotychczasowy plan lekcji, jednak mamy świadomość, że nie zawsze będzie to możliwe. W takiej sytuacji decyzję podejmuje nauczyciel po konsultacji z Rodzicami.
Na szczęście kwarantanna nie pozbawiła dzieci możliwości ćwiczenia na swoich instrumentach. 😊.

Przedmioty teoretyczne.
Materiały dydaktyczne z kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych będą zamieszczone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na internetowej stronie szkoły w zakładce: NAUCZANIE ZDALNE. Zakres materiału przygotowywany jest dla uczniów na aktualny tydzień i będzie uzupełniany na bieżąco w każdy kolejny poniedziałek. Zdalne lekcje skonstruowane są w oparciu o:

– karty pracy;

– aplikacje muzyczne;

– nagrane lekcje audio do wielokrotnego odtwarzania;

– linki do zasobów internetowych i baz ćwiczeniowych utworzonych przez nauczycieli;

– interaktywną komunikację.
Lekcje mogą być prowadzone w formie telekonferencji. Prosimy o pomoc dzieciom w ew. logowaniu się na wskazane przez pedagogów platformy / aplikacje.

Nauczanie zdalne uwzględniać będzie również zadania domowe do sprawdzenia (oczywiście w rozsądnej ilości), które należy wysyłać na adres mailowy nauczyciela (podany w opisie lekcji).

Orkiestra, chór, zespoły kameralne, zajęcia fakultatywne.
W zależności od przedmiotu, uczniowie otrzymywać będą materiał nutowy, ćwiczenia bądź inne materiały do obejrzenia, opracowania, wysłuchania bądź analizy. O szczegółach poinformują Państwa nauczyciele tych przedmiotów.

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów.
Na obecną chwilę ocenianie i klasyfikowanie odbywa się wg. dotychczasowych zasad, przy uwzględnieniu wyżej opisanych założeń.
Jeśli będzie to konieczne Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Centrum Edukacji Artystycznej dokona, w ramach przysługujących jej kompetencji, zmian wymagań w programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych oraz przedmiotowym systemie oceniania dostosowując je do bieżących realiów.

Szanowni Państwo, proszę, w miarę możliwości zadbać, by uczniowie naszej Szkoły mieli warunki do codziennego ćwiczenia na instrumencie! Wyobrażam sobie, ile teraz spoczywa na Waszych barkach. Dlatego, może dla relaksu zechcecie towarzyszyć dzieciom w zabawach, quizach, wspólnym oglądaniu koncertów czy rozwiązywaniu łamigłówek muzycznych, które wysyłać będą Państwu nasi Pedagodzy?
Sporo ciekawych materiałów znajdziecie również na funpage-u naszej Szkoły.

Wszelkie oficjalne informacje przekazywane będą za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika elektronicznego. Gdyby z jakiegoś powodu mieli Państwo problem w zalogowaniu się do dziennika, prosimy o wiadomość na adres: dobremiasto@psmdywity.org
We wiadomości nie zapomnijcie zostawić aktualnego numeru telefonu. Postaramy się pomóc.

Jako Szkoła dołożymy wszelkich starań, by edukacja artystyczna naszych podopiecznych przebiegała w tym trudnym czasie w sposób optymalny. Dziękujemy za Państwa wsparcie i pomoc w tym względzie.

Pozostaję do Państwa dyspozycji.
Janusz Ciepliński
Dyrektor Szkoły

e- mail: dyrektor@psmdywity.org

tel. do sekretariatu SM w Dywitach 89 523 72 11, (pn.- pt. w godzinach 9.00 – 13.00)