Zarządzenie nr 12/10/2020 z dn. 19 października 2020r. Dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim
z filiami w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku ws. zmian w sposobie prowadzenia zajęć z wybranych przedmiotów nauczania.

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

 1. Począwszy od dnia 19 października 2020 r. do odwołania ulega zmianie sposób nauczania następujących przedmiotów:
  1. kształcenie słuchu,
  2. rytmika,
  3. audycje muzyczne,
  4. orkiestra smyczkowa,
  5. orkiestra dęta,
  6. chór
 2. Zmiany polegają m.in. na zmniejszeniu liczebności grup i/lub wprowadzeniu części zajęć przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Szczegółowe plany zajęć oraz przydziały uczniów do poszczególnych grup/zespołów stanowią integralną część niniejszego zarządzenia i znajdują się na stronie internetowej Szkoły w zakładce: nauczanie hybrydowe.
 4. Pozostałe przedmioty, to jest:
  1. przedmiot główny (instrument)
  2. fortepian dodatkowy,
  3. zespół kameralny,
  4. przedmioty nieobowiązkowe

realizowane będą na terenie szkoły wg. dotychczasowych zasad.

Dyrektor Szkoły
Janusz Ciepliński