Rekrutacja - informacje

Rekrutacja do SSM I st. w Dywitach oraz filiach w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku

na rok szkolny 2022/2023

SZANOWNI RODZICE,

Uprzejmie informujemy, iż Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2022/2023.

Zaproszenie do naszej szkoły kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Przypominamy, że nauka w Szkole jest bezpłatna, prowadzona wyłącznie przez zawodowych muzyków, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zainteresowane osoby prosimy o składnie wniosku wraz załącznikami w wybranych sekretariatach  w terminie odpowiednio do 2.06.2022 r.  (Dobre Miasto, Barczewo, Olsztynek) lub 9.06.2022 r. (Dywity, Biskupiec) do godz. 15:00.

Można również pobrać i wypełnić formularz rekrutacyjny oraz przesłać skan na adres poczty elektronicznej: zapisy@psmdywity.org bądź pocztą tradycyjną na adres: SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity. W przypadku skanu konieczne będzie dostarczenie oryginału do sekretariatu.

Wniosek do pobrania w PDF:

Wniosek_SSMD

REGULAMIN REKRUTACJI 2022_23

Do wniosku należy dołączyć:

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego);

-w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat – opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

Dla kandydatów do SSM I st. przeprowadza się badanie przydatności, polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (m.in. zaśpiewanie z pamięci piosenki, sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, koordynacji ruchowej). O dokładnej godzinie badania przydatności szkoła powiadomi telefonicznie.

Terminy badania przydatności na rok szkolny 2022/2023:

4.06.2022 r. (sobota) w filiach w Barczewie, Olsztynku i Dobrym Mieście

11.06.2022 r. (sobota) w Dywitach oraz filii w Biskupcu

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o tel. pod numerem:

+48 89 523 72 11, + 48 730 509 133
bądź wiadomość e-mail na adres: sekretariat@psmdywity.org

Zapraszamy!

Janusz Ciepliński
Dyrektor SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim