10 kwietnia w filii szkoły w Biskupcu odbyły się warsztaty klarnetowe prowadzonych przez p. Dorotę Żołnacz.
Warsztaty przeznaczone były dla uczniów klas klarnetu wszystkich filii naszej szkoły.
Podczas warsztatów dzieci doskonaliły swoje umiejętności oraz mogły korzystać z bufetu z przekąskami i napojami sfinansowanymi przez Rady Rodziców wszystkich filii.