Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim - Filia w Barczewie

Adres: ul. Północna 14, 11-010, Barczewo

tel. 790 510 023, e-mail: barczewo@psmdywity.org

Barczewo |Aktualności

Nasza szkoła

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy PSM I st. w Dywitach filia w Barczewie w roku szkolnym 2023/2024

  • Aleksandra Tatol            – przewodnicząca
  • Wioleta Maćkowiak        – zastępca
  • Rafał Mikulak                 – sekretarz
  • Drężek Anna                   – skarbnik
  • Natalia Gieglis – Kozera – członek

Konto Rady Rodziców w Barczewie

WPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO O NUMERZE: 51 9343 1028 2603 1554 3000 0010, (Rada Rodziców przy PSM I st. w Dywitach filia w Barczewie, ul. Północna 14, 11-010 Barczewo)

Fundusz Rady Rodziców

W każdej z filii funkcjonuje odrębna Rada Rodziców, która ma prawo zbierać środki finansowe wspierające działalność Szkoły. Rada każdego roku ustala wysokość wpłat na fundusz, z którego wspierane są m.in. warsztaty mistrzowskie dla uczniów, seminaria, wyjazdy dzieci na koncerty, konkursy i przesłuchania, zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły i inne. W roku szkolnym 2023/2024 wysokość wpłat na Radę Rodziców wynosi nie mniej niż 200 zł za jedno dziecko.

Jeśli w szkole uczy się dwoje (lub więcej) dzieci z danej
rodziny, wysokość wpłaty za kolejne dzieci wynosi 100 zł. za rok szkolny.

Przypominamy, że rodzice uczniów korzystających z wypożyczonych instrumentów zobowiązani są uiścić dodatkowo opłatę w wysokości 40zł za każdy miesiąc korzystania.

 

 

Kontakt

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim – Filia w Barczewie
ul. Północna 14, 11-010, Barczewo
Sekretariat w Barczewie: tel. 790 510 023 barczewo@psmdywity.org

Godziny pracy sekretariatu w Barczewie:

  • poniedziałek   12:00-18:00
  • wtorek            12:00-16:00
  • środa               12:00-16:00
  • czwartek         12:00-18:00
  • piątek:             nieczynny

 

Lokalizacja szkoły