WAŻNE!!! Zarządzenie Dyrektora Szkoły ws. zmian w sposobie prowadzenia zajęć z wybranych przedmiotów od dnia 19.10. 2020r.

Zarządzenie nr 12/10/2020 z dn. 19 października 2020r. Dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim
z filiami w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku ws. zmian w sposobie prowadzenia zajęć z wybranych przedmiotów nauczania.

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

 1. Począwszy od dnia 19 października 2020 r. do odwołania ulega zmianie sposób nauczania następujących przedmiotów:
  1. kształcenie słuchu,
  2. rytmika,
  3. audycje muzyczne,
  4. orkiestra smyczkowa,
  5. orkiestra dęta,
  6. chór
 2. Zmiany polegają m.in. na zmniejszeniu liczebności grup i/lub wprowadzeniu części zajęć przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Szczegółowe plany zajęć oraz przydziały uczniów do poszczególnych grup/zespołów stanowią integralną część niniejszego zarządzenia i znajdują się na stronie internetowej Szkoły w zakładce: nauczanie hybrydowe.
 4. Pozostałe przedmioty, to jest:
  1. przedmiot główny (instrument)
  2. fortepian dodatkowy,
  3. zespół kameralny,
  4. przedmioty nieobowiązkowe

realizowane będą na terenie szkoły wg. dotychczasowych zasad.

Dyrektor Szkoły
Janusz Ciepliński

 

 

Komunikat Dyrektora SSM I st. w Dywitach ws. przygotowania zmian w sposobie prowadzenia zajęć grupowych

Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju przygotowujemy w naszej szkole nowe zasady nauczania dotyczące przedmiotów grupowych takich jak: orkiestra dęta, orkiestra smyczkowa, chór, przedmioty ogólnomuzyczne.
Zaznaczamy, (zgodnie z wytycznymi Centrum Edukacji Artystycznej, które ukazały się wczoraj, tj. 15 X 2020r.) iż póki co, zajęcia z instrumentu głównego oraz małych zespołów kameralnych będą odbywać się w zwykłym trybie.
Oczekując na stosowne akty prawne MKiDN/MEN, wkrótce przedstawię Państwu szczegółowe rozwiązania, które zostaną wdrożone niezwłocznie po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego Szkołę.
O wszystkim będę Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem Pedagogów. Proszę również o regularne sprawdzanie Państwa skrzynek odbiorczych w dziennikach elektronicznych.
W tym niełatwym dla nas wszystkim czasie, w okresie zwiększonego poziomu lęku i zagrożenia, które  wielu z nas, zarówno dorosłych jak i dzieci odczuwa, życzę Państwu wielu sił, cierpliwości i optymizmu, prosząc również o okazanie zrozumienia i wsparcia wszystkim pracownikom Szkoły. Za wszelkie dotychczasowe utrudnienia przepraszam a za wyrazy życzliwości i zrozumienia bardzo, w imieniu Pedagogów i Pracowników administracji i obsługi, dziękuję! Jestem również wdzięczny za wszystkie konstruktywne sugestie i uwagi, które pomagają nam w naszej codziennej pracy z Państwa dziećmi.
Robimy wszystko co w naszej mocy, by nauka w Samorządowej Szkole Muzycznej I st. w Dywitach, Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście odbywała się w sposób bezpieczny, przyjazny uczniom, zachowując przy tym wysoki poziom merytoryczny.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do osobistego kontaktu ze mną (bądź moimi zastępcami) za pośrednictwem poczty elektronicznej (dyrektor@psmdywity.org) lub umówienia się na spotkanie w sekretariacie szkoły.

Pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem
Janusz Ciepliński
Dyrektor SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim
z filiami w Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście.