Komunikat

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz późniejszymi zmianami w tym rozporządzeniu, informujemy, iż przedłużamy okres zawieszenia wszystkich zajęć dydaktycznych do 10 kwietnia 2020 roku w PSM I st. w Dywitach, Olsztynku, Barczewie, Biskupcu i Dobrym Mieście. Od dnia 25 marca 2020 r.  rozpoczęto prowadzenie nauczania zdalnego.