Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim

ul. Spółdzielcza 4, 11-001, Dywity

tel. 89 523 72 11, 730 509 133, e-mail: sekretariat@psmdywity.org

Dywity | Aktualności

Nasza szkoła

Szkoła powstała 1 września 2010. Jej siedziba mieści się w obiekcie Zespołu Szkół w Dywitach przy ulicy Spółdzielczej 4, 11-001. Obecnie w szkole (20 września  2018) w dwóch cyklach nauczania (cztero- i sześcioletnim) uczy się 178 uczniów. Szkoła w Dywitach zatrudnia ponad 40 nauczycieli.

W roku szkolnym 2018/2019 kształcenie odbywa się na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, sakshorn, waltornia, puzon, tuba, perkusja, gitara.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy PSM I st. w Dywitach w roku szkolnym 2018/2019

  • Marcin Żarnowski – przewodniczący
  • Anna Orzoł – skarbnik
  • Dorota Dudko – sekretarz
  • Elżbieta Kieżun – członek
  • Agata Nowacka-Siekacz – członek

Kontakt: rada.dywity@psmdywity.org

Konto Rady Rodziców w Dywitach

WPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO O NUMERZE: 79 8857 0002 4011 0157 1332 0001, (Rada Rodziców przy PSM I st. w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity)

Fundusz Rady Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców, która może zbierać środki finansowe, przeznaczone na wspieranie działalności szkoły, w szczególności organizację warsztatów, lekcji mistrzowskich, kursów, konkursów, wyjazdów integracyjnych, wycieczek szkolnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły, kosztów podróży i zakwaterowania uczniów i nauczycieli na konkursy i przesłuchania.

W roku szkolnym 2017/2018 wysokość wpłat na Radę Rodziców wynosi nie mniej niż 100 zł za jedno dziecko. Jeśli w szkole uczy się dwoje (lub więcej) dzieci z danej rodziny, wysokość wpłaty za kolejne dzieci wynosi 50 zł za rok szkolny.

Przypominamy, że rodzice uczniów korzystających z wypożyczonych instrumentów zobowiązani są uiścić dodatkowo opłatę w wysokości 10 zł lub 30 zł (w zależności od instrumentu) za każdy miesiąc korzystania z instrumentu.

Prosimy o odpowiedzialne wywiązywanie się ze swoich zobowiązań

Kontakt

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim
ul. Spółdzielcza 4, 11-001, Dywity
Sekretariat w Dywitach: tel. 89 523 72 11, 730 509 133
sekretariat@psmdywity.org

Godziny pracy sekretariatu w Dywitach:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-16:00
  • piątek: 8:00-16:00

Lokalizacja szkoły

Obsługa techniczna strony: Mariusz Komar