Warsztaty Wiolonczelowe, metoda Colourstrings

Warsztaty wiolonczelowe / metoda Colourstrings

Prowadzący: Csilla Tuhkanen

 

Warsztaty są pierwszą prezentacją metody Colourstrings w Polsce dla wiolonczelistów.
Dedykowane są dla nauczycieli gry na wiolonczeli Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz Szkół Prywatnych, a także dla nauczycieli wszystkich instrumentów smyczkowych.

Warsztaty poprowadzi Pani Csilla Tuhkanen, nauczyciel metody Colourstrings w East Helsinki Music Institute. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła u ojca Csaby Szilvay, współtwórcy metody Colourstrings.

 

Organizator:
Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach

Termin:
Warsztaty odbędą się w dniach 10 maja (piątek) od godziny 16:00 do 12 maja (niedziela) do godziny 14:00.

Miejsce warsztatów:
Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie ul. Głowackiego 1.

Rejestracja
Zapraszamy do rejestrowania się przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt:
Więcej informacji: Barbara Pirogowicz, b.pirogowicz@psmdywity.org

 

Regulamin Warsztatów:
1. Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą swoich instrumentów, w celu korzystania z nich aktywnie na zajęciach.

2. Kurs kończy się certyfikatem, pod warunkiem aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach praktycznych i wykładach.

3. Opłata wpisowa za kurs wynosi 280 zł i należy uiścić ją na wskazane poniżej konto z dopiskiem „Colourstrings” do dnia 6 maja 2019

 

79 8857 0002 4011 0157 1332 0001
Rada Rodziców przy PSM I st. w Dywitach
ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity

 

4. Organizator nie zapewnia noclegów.

5. W trakcie kursu przewidziany jest poczęstunek między wykładami: kawa, herbata, woda, słodycze.