Dyrekcja Szkoły

mgr Janusz Ciepliński

Pomysłodawca i inicjator utworzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Dywitach oraz kolejnych filii w Olsztynku, Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście.
Wieloletni dyrektor szkoły, pełniący te funkcje w latach 2010 – 2023.

Dyrekcja

Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Powiecie Olsztyńskim

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Pirogowicz
b.pirogowicz@psmdywity.org

Wicedyrektor
ds. szkoły w Olsztynku

mgr Agnieszka Szulc
a.szulc@psmdywity.org

Wicedyrektor
ds. szkoły w Dobrym Mieście

mgr Ewa Giska
e.giska@psmdywity.org

Wicedyrektor
ds. szkoły w Biskupcu

mgr Małgorzata Nowakowska
m.nowakowska@psmdywity.org

Wicedyrektor
ds. szkoły w Barczewie

mgr Jacek Michalski
jacek.michalski@psmdywity.org

This will close in 0 seconds