Dyrekcja Szkoły

Dyrekcja

Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Powiecie Olsztyńskim

p.o. Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Pirogowicz
b.pirogowicz@psmdywity.org

Dyrektor Szkoły

w latach
1 września 2010 – 31 marca 2023

Wicedyrektor
ds. szkoły w Olsztynku

mgr Agnieszka Szulc
a.szulc@psmdywity.org

Wicedyrektor
ds. szkoły w Dobrym Mieście

mgr Ewa Giska
e.giska@psmdywity.org

Wicedyrektor
ds. szkoły w Biskupcu

mgr Małgorzata Nowakowska
m.nowakowska@psmdywity.org

Wicedyrektor
ds. szkoły w Barczewie

mgr Jacek Michalski
jacek.michalski@psmdywity.org