Projekt Rozwiń Skrzydła

Fundamentem naszych działań jako szkoły jest przekonanie, iż dostęp do edukacji muzycznej otwiera przed dziećmi, młodzieżą nowe możliwości, kształtuje ich osobowość, wspiera ogólny rozwój. Aby to jednak było możliwe, szkoła muzyczna nie może poprzestać na metodach, które sprawdzały się 20-30 lat temu. Dynamika zmian społecznych, obejmująca także dzieci i młodzież wymusza niejako konieczność ciągłej ewaluacji metod wykorzystywanych w procesie dydaktycznym. Wiele działań podejmujemy intuicyjnie, jednak skorzystanie z doświadczenia szkół oraz uczestnictwo w kursach skierowanych do nauczycieli szkół muzycznych pracujących z dziećmi i młodzieżą, pomoże w rozwoju jednostkowym i zbiorowym.

Naprzeciw tym potrzebom wyszedł projekt „Rozwiń skrzydła- innowacyjne metody w edukacji artystycznej”, dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt został napisany w roku 2015, a koniec realizacji przypada na koniec roku 2017.

Głównymi celami projektu „Rozwiń skrzydła – innowacyjne metody w edukacji artystycznej” jest:

  •  poznanie innowacyjnych, nieznanych, bądź niestosowanych w publicznym szkolnictwie muzycznym w Polsce, metod nauczania, czyli metoda Suzuki oraz metoda Colourstrings. Przed udział w zagranicznych szkoleniach i kursach, nauczyciele zostali zainspirowani do samorozwoju i poszukiwania kreatywnych rozwiązań jako stałego elementu pracy nauczyciela.
  •  projekt ma również zadanie motywujące do dalszej pracy, w tym nauczycieli z dłuższym stażem pracy dydaktycznej. Możliwość wzięcia udziału w mobilności, dostarczy nauczycielom narzędzi pedagogicznych, wychowawczych i psychologicznych do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych.

Projekt zakłada udział 39 nauczycieli, różnych specjalności z kursach i szkoleniach w Islandii, Finlandii oraz Austrii.

Projekt w filmowym skrócie

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8U4louI0xWk" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->

English subtitles

<center><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TBxKblVAhQg?rel=0" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe></center><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/aaNvf5jJqTg" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Rozwiń skrzydła – relacje z wyjazdów