Metoda Colourstrings

Materiał przygotowała: Olga Kłosowska

„Niezwykle istotne jest, szczególnie we wczesnych latach, aby nauczanie gry na instrumencie było najwyższej jakości. Te pierwsze, kształtujące lata są kluczowe dla przyszłości dziecka w muzyce.“

O metodzie Colourstrings

Twórcą metody Colourstrings jest węgierski skrzypek Geza Szilvay. Pierwsze kolorowe strony powstały  z myślą o jego córce, z czasem pojawiało się coraz więcej nowych ćwiczeń w formie zabaw. Dziś Colourstrings to  kompleksowy program nauczania, w którym z łatwością dostrzec można rodzicielską odpowiedzialność i zrozumienie dziecka.

Colourstrings to metoda skoncentrowana na dziecku, której założeniem jest harmonia i stała równowaga pomiędzy rozwojem słuchu,  techniki instrumentalnej, teorii muzycznej i emocji. Colourstrings nie ogranicza się tylko do nauczania techniki gry na instrumencie, lecz daje dziecku cały „pakiet muzyczny“. Tak więc śpiewanie, słuchanie, granie, czytanie i rozumienie są nieodłączne.

Colourstrings angażuje wiele zmysłów podczas nauczania kolejnego, wybranego zagadnienia. Do nauczania bardziej złożonych pojęć używa kolorowych symboli i obrazków. Materiały nutowe są kolorowe, stymulujące, zachęcają dzieci do rozpoczęcia muzycznej przygody i pozwalają każdemu z nich rozwinąć potencjał muzyczny poprzez zabawę i kreatywność.

Metoda Colourstrings oparta jest na filozofii Kodaya- wszystko zaczyna się od śpiewu, w celu rozwinięcia słuchu wewnętrznego. Koncentruje się na rozwoju wyobraźni muzycznej- często zaniedbywanej podczas lekcji.

Unikalny w metodzie Colourstrings jest systematyczny związek pomiędzy nauką gry na instrumencie a solmizacją relatywną. Ruchome DO ( tonika) umożliwia młodemu wykonawcy- za pomocą transkrypcji- oswojenie się z całym gryfem już podczas bardzo wczesnego etapu nauczania gry na instrumencie. Sprzyja to również bardzo dobrej intonacji- dziecko wewnętrznie słyszy następny dźwięk, który ma zagrać. Dzieci uczone tą metodą bez problemu grają gamy Fis- dur czy b- moll. Używanie solmizacji relatywnej w początkowym etapie edukacji daje dużo większą wolność, zarówno techniczną jak i muzyczną. Nazwy literowe wprowadzane są w późniejszym etapie- do tego celu przeznaczone są specjalne ćwiczenia skal i utwory.

 

Niezwykle ważnym aspektem w metodzie Colourstrings jest czytanie nut.Według twórcy metody, nauczanie gry na instrumencie bez czytania nut przynosi szybkie i atrakcyjne rezultaty, ale jednocześnie pozbawia dziecko komplementarnego rozwoju techniki, intelektu i emocji poprzez zredukowanie pełnej aktywności w grze na skrzypcach do imitacji i odtwarzania fragmentów. Umiejętność, która jest zdobyta dzięki więcej niż jednemu zmysłowi jest głębsza i długotrwała. Do standardowej pięciolinii dociera się krok po kroku, prawie niepostrzeżenie. Kolory, wizualne wyobrażenia i uproszczona pięciolinia nigdy nie pozostają w sprzeczności do konwencjonalnej notacji, ale raczej w naturalny sposób do niej zmierzają.

W historii nauczania gry na skrzypcach, Colourstrings jest pierwszą metodą wykorzystującą flażolety naturalne w systematycznej drodze do rozwoju techniki początkowej. Podobnie użycie pizzicato lewej ręki jest podkreślane i nauczane od pierwszych lekcji. Nowym pomysłem jest „ pizzicato numerowane” wykorzystujące wszystkie palce lewej ręki.

Materiały Colourstrings posiadają tzw. „strony kreatywne”, które na zakończenie każdego rozdziału oferują miejsce i możliwość aktywnego zaangażowania poprzez: kolorowanie, kopiowanie, komponowanie, transponowanie, improwizację.

Kompozycja uczennicy Zofii Rudol

Nauczanie metodą Colourstrings oparte jest głównie na zajęciach indywidualnych; niemniej jednak, cennym uzupełnieniem lekcji indywidualnych jest nauczanie grupowe. Dzięki systemowi notacji przyjaznemu dzieciom, możliwe jest tworzenie zespołów już od pierwszej klasy. Książki zostały tak zaprojektowane, aby stały się użyteczne również w nauczaniu grupowym. Nauczanie grupowe w sposób naturalny przekształca się we wspólne granie muzyki kameralnej.

Zespół złożony z czterech uczennic II klasy uczonych metodą Colourstrings.

W obrębie założeń Colourstrings dotyczących nauczania instrumentalnego, znajduje się również bogaty repertuar muzyki kameralnej i orkiestrowej.

Dziecięca Orkiestra Smyczkowa w Dywitach na koncercie w Olsztynku- orkiestra jest prowadzona w oparciu o założenia metody Colourstrings

Colourstrings cieszy się doskonałą renomą na całym świecie poprzez dostarczanie, w intuicyjny i przyjemny sposób, wysokiej jakości edukacji muzycznej, od przedszkola muzycznego do poziomu akademickiego.

Materiał przygotowała: Olga Kłosowska https://colourstrings.wordpress.com/
Zdjęcia umieszczono dzięki uprzejmości wydawnictwa Fennica German