Wyjazd do Finlandii

 

Kurs Colourstrings – 27th International Colourstrings Curse

5-10.08.2016, The Colourstrings Association, Helsinki, Finlandia

W kursie wzięło udział 11 nauczycieli, z sekcji instrumentów smyczkowych, klawiszowych oraz dętych. Kurs zakończył się certyfikatem I stopnia.

Nauczyciele będący uczestnikami kursu w Finlandii zapoznali się z nową metodą nauczania- Colourstrings, ColourKeys, ColourFlute. Udział w mobilności dostarczył naszym nauczycielom nowoczesnych i skutecznych narzędzi, wiedzy i materiałów do pracy z uczniami. Pokazał, w jaki sposób może funkcjonować inny system kształcenia muzycznego w obcym kraju i jakie rezultaty może przynieść. Czas spędzony pośród międzynarodowej kadry nauczycielskiej, pozwolił również na zdobycie nowych i wartościowych kontaktów zawodowych, które mają szanse na zbudowanie współpracy z innymi zagranicznymi placówkami.

Dodatkową wartością był czas poświęcony na rozmowy, dyskusje, integrujący nauczycieli, co z pewnością odbije się pozytywnie na naszej wspólnej pracy w szkole.

 

Szkolenie nt. metody Colourstrings

11-15.09.2017, The East Helsinki Music Institute, Helsinki, Finlandia

W szkoleniu w Helsinkach wzięło udział 12 osób, z sekcji smyczkowej, klawiszowej, dętej, perkusyjnej oraz teoretycznej.
Udział w szkoleniu w Helsinkach pozwolił poznać nowe środowisko muzyków. Dzięki ich wiedzy, serdeczności i pomocy, nauczycielom z zagadnieniami niespotykanymi dotychczas na polskiej nauczycielskiej drodze.

Wizyta w Finlandii była i jest dla nauczycieli inspiracją i silnym bodźcem prowadzącym do doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego. Dzięki projektowi udało się nawiązać trwałe i serdeczne relacje, dzięki którym pojawiły się plany na kolejne wspólne wydarzenia w nadchodzących latach. Jednym z nich był udział jurorki, Heleny Sinisalo (The East Institute Helsinki) z Finlandii w Konkursie Regionalnym „Muzyk 1 klasa”.

Pedagodzy mogli obserwować fiński system szkolnictwa artystycznego, uczestniczyli w lekcjach indywidualnych i grupowych, koncertach, panelach dyskusyjnych. Mogli także poznawać miejsca szczególne dla kultury muzycznej poszczególnych krajów, np. dom rodzinny i muzeum Jana Sibeliusa w Helsinkach.

Wprowadzenie elementów metody Colourstrings po powrocie z mobilności, poprawiło rozwój uczniów, w tym wprowadzenie elementów muzyki ludowej, improwizacji, rozszerzenie zajęć indywidualnych o zajęcia grupowe, gdzie każdy uczeń czynnie uczestniczy w zajęciach (jedno gra, drugie śpiewa, trzecie wystukuje rytmy), jak również wprowadzenie elementów zabawy oraz śpiewu w czasie lekcji.

Refleksje po kursie w Helsinkach

05-10.08.2016

„Kurs Colour Keys był dla mnie głębokim, niezapomnianym przeżyciem. Relatywna metoda nauczania, z którą zapoznałam się podczas przebytej mobilności pokazała możliwości jak można uczyć dzieci improwizacji, orientacji w morzu dźwięków i klawiszy, jak ważne jest rozwijanie wyobraźni, swobody wyrażania się.”

 

„Okres mobilności przyniósł mi dużo korzyści w różnych obszarach. Dostarczył mi nowoczesnych i skutecznych narzędzi, wiedzy i materiałów do pracy z uczniami. Pokazał, w jaki sposób może funkcjonować inny system kształcenia muzycznego w obcym kraju i jakie rezultaty może przynieść. Wyjazd pozwolił mi na zdobycie nowych i wartościowych kontaktów zawodowych, które mają szanse na zbudowanie współpracy z inną placówką zza granicy. W trakcie wyjazdu mogłam bardziej zintegrować się z moimi współpracownikami, co z pewnością odbije się pozytywnie na naszej wspólnej pracy w szkole.”

 

„Kurs w Helsinkach było bardzo intensywny. Otrzymałam solidną porcję nowej wiedzy – metoda nie była mi wcześniej znana. Ważną cechą pracy w czasie szkolenia było działanie w grupie – dla pianistów rzecz to rzadka, więc było to wspaniałe, ubogacające doświadczenie. Rzuciło ono światło na moje podejście do nauczania. Szczególnie ważnym aspektem w czasie lekcji jest dla mnie teraz wspólne tworzenie muzyki i szukanie motywacji z radości współdziałania.

 

Druga, nowa zupełnie płaszczyzna , to stosowanie śpiewu bezwzględnie do każdej później granej frazy i użycie solfeża relatywnego. Po kilku nawet lekcjach widzę ogromny wpływ zdobytych doświadczeń na moje myślenie muzyką i pracę z uczniami w każdym wieku. Nie sądziłam, że jest możliwe doświadczenie tak silnie wpływające na myślenie i zaburzające stare tory przyzwyczajeń. Jestem szczęśliwa, że miałam szansę wyjechać na to szkolenie i rozpocząć nową przygodę z muzyką.”

 

„Możliwość udziału w zorganizowanym kursie Colourstrings w Finlandii była dla mnie bardzo wartościowa. Sama metoda nauczania jest dla mnie absolutnie fascynująca i tydzień spędzony w towarzystwie jej twórców oraz wykładowców był bardzo interesujący i rozwijający. Założenia metody od samego początku wzbudzały moje zainteresowanie. Obserwując nauczycieli wprowadzających jej poszczególne elementy podczas kształcenia, miałam możliwość zaobserwować jej skuteczność.

Na pewno będę wykorzystywała metodę Colourstrings podczas nauczania gry na wiolonczeli i planuję wziąć udział w kolejnych spotkaniach i kursach dotyczących tej metody aby ciągle dokształcać się w tym kierunku.”

 

„Metoda Colourstrings pokazała mi zupełnie nowe podejście do pracy z dziećmi. Proponowane w niej patenty są skuteczne i przynoszą wymierne efekty w postępach dzieci. Po roku korzystania z metody Colourstrings, nacisk położony na rozwijanie muzykalności zaowocował tym, że mój uczeń na konkursie został wyróżniony, tym bardziej, że jak myślę, taki profil miał ów konkurs („Bajeczna Miniatura”).”

 

„Po roku korzystania z metody Colourstrings z nowo przyjętymi dziećmi uważam, że lepiej i atrakcyjniej wyglądają moje lekcje. Zwracam szczególną uwagę na to, aby nowa wiedza była przekazana przeze mnie w sposób zrozumiały przede wszystkim dla dziecka, czyli najprościej jak się da.

W przypadku nowych zagadnień, najpierw poznajemy tzw. czynniki pierwsze, dopiero później łączymy kilka elementów jednocześnie. Kulturowość fińska nastawiona na indywidualizm nauczyła mnie, że każdy ma umiejętności, które są niepowtarzalne u każdego dziecka. Nie wszyscy osiągają te same rezultaty w tym samym czasie, ale nikt nie czuje się tam przez to gorszym. Podoba mi się podejście Finów do przekazywania wiedzy i uczenia, że „im wolniej tym szybciej”. Każde dziecko przyswaja w swoim tempie i nikt tam, nie stara się go „wrzucić” w ramki. Moi uczniowie są bardziej zmotywowani, bo i ja korzystam z filozofii fińskiej dotyczącej nauczania dzieci, czyli staram się dostosować do potrzeb dziecka.

Przy mniej formalnych rozmowach o edukacji, na każde pytanie „jak to robicie, że macie najwyższy poziom nauczania?” odpowiedź zawsze była ta sama, niezależnie od wykładanego przedmiotu „mamy świetnych nauczycieli”. Mój udział w mobilności wzmocnił u mnie chęć rozwoju w roli nauczyciela i przede wszystkim chęć zmian w systemie edukacji w Polsce.

Uważam też, że my także mamy się czym podzielić z innymi nacjami, dlatego uważam, że takie wymiany przynoszą obu stronom dużo korzyści.”

Refleksje po szkoleniu w Helsinkach

11-15.09.2017

„ Jestem bardzo wdzięczna za możliwość uczestniczenia w tej mobilności. Dowiedziałam się bardzo dużo na temat nowej dla mnie metody Colourstrings. Byłam nastawiona sceptycznie do niej, dlatego, że chowano mnie w szkole „radzieckiej”, kiedy wszystko było tylko czarne albo białe. Patrzyłam, słuchałam, wyciągałam wnioski. Zaopatrzyłam się w bardzo dużo pomocnych materiałów, z których korzystam od początku roku i widzę duże postępy uczniów. Widzę ich zadowolone uśmiechy. Już po paru tygodniach potrafili zagrać oburącz trudne rytmy i czytać z nut w kluczu wiolinowym i basowym jednocześnie, co wcześniej nie udawało mi się osiągnąć w tak szybkim tempie. Jestem również zaskoczona sposobem prowadzenia szkoły i oczywiście całym systemem edukacji w Finlandii. Mam nadzieję, że doczekamy się na podobne zmiany w naszym kraju i będziemy spokojni i zadowoleni z naszej pracy.”

„Uważam, że takie wyjazdy są niezwykle cenne z uwagi na ogólne spojrzenie na cały system edukacji . Oprócz wartości merytorycznych wyniesionych z lekcji, moja uwaga skierowana była na powszechność nauczania muzyki i efekty wymierne, jakie przynosi edukacja dzieci. Zainteresowanie szerokiego grona dzieci muzyką i stworzenie im możliwości nauczania zbiorowego w szkole ogólnej jest moim marzeniem. To doskonała baza dla szkolnictwa muzycznego- a jednocześnie wyrabianie dobrego smaku muzycznego, przygotowanie świadomego odbiorcy kultury, przygotowanie do życia człowieka wrażliwego, bogatszego o wiedzę ogólno muzyczną. Warto byłoby włączyć do projektu uczniów naszej szkoły. Mogliby poznać inny system nauki, wspólnie pomuzykować, poszerzyć swoje horyzonty, wymienić doświadczenia.”

 

„Podczas pobytu na szkoleniu w Finlandii niezwykłe wrażenie wywarło na mnie to, iż uczniowie, nawet ci najmłodsi, wykazywali się wielkimi umiejętnościami zespołowego grania. Świetnie wypadali na zbiorowych zajęciach, zespołach, próbach orkiestry, czy też próbach sekcyjnych. Od razu wyczuć się dało wspólną barwę, a przede wszystkim bardzo dobrą intonację. Uważam, iż to właśnie, na najwcześniejszym etapie nauki, jest niezmiernie ważne, aby dzieci wspólnie muzykowały podczas lekcji. To czego nauczą się w pierwszych latach nauki ma ogromny wpływ na ich dalszą edukację/ karierę muzyczną. Będąc już po przebytej mobilności, od razu wprowadziłam pewne zmiany w sposobie nauczania. Uczniowie przyjęli owe zmiany z wielkim entuzjazmem i zapałem. Myślę, że bardzo pozytywnie wpłynęło to na chęć i motywację uczniów do nauki prowadzonego przeze mnie przedmiotu, zwiększając tym samym moją satysfakcję z pracy. Nauczyciel powinien się bezustannie rozwijać, aby być skutecznym, toteż z pewnością nie zaprzestanę nauki na przebytej mobilności. Pragnę zgłębić wiedzę by móc dzielić się nią z moimi uczniami oraz pracować nad sposobem przekazywania jej.”

 

„Dobrze jest zobaczyć, że istnieją różne drogi do celu, często ciekawsze, mniej stresujące, a równie skuteczne, przynoszące niesamowite owoce w przyszłości! Poznanie nowych pomysłów pracy z uczniem poszerzyło oraz wzbogaciło moje własne kompetencje i warsztat pracy. Zmiana myślenia o przedmiotach spowodowała, że ja jako nauczyciel nie stoję w miejscu, ale sama rozwijając się, mogę poprowadzić uczniów dalej, w nowe rejony, do których nie doszliby, gdyby nie kontakt z inną edukacją i możliwość jej poznawania.”

 

„Doświadczenie, jakim było przebycie mobilności w fińskim instytucie muzycznym The East Helsinki Music Institute, dało mi możliwość szerszego spojrzenia na edukację muzyczną, niż do tej pory. W czasie odbywanego kursu miałam możliwość obserwacji zajęć z kształcenia słuchu, solfeżu, rytmiki, lekcji gry na gitarze, flecie poprzecznym, fortepianie, akordeonie oraz uczestniczenia na wszelkiego rodzaju próbach orkiestry smyczkowej oraz symfonicznej. Pomimo, iż metoda Colourstrings bazuje na solmizacji relatywnej, czyli systemie odmiennym niż w Polsce, to uważam jednak, że zastosowanie dobrych praktyk w mojej organizacji wysyłającej jest możliwe nawet bez konieczności wprowadzenia całkowitej reformy w szkole. Ze świeżo poznanej metody można przecież zaczerpnąć pojedyncze elementy i wcielić je w życie. Można to przecież potraktować jako rodzaj eksperymentu i poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań do osiągnięcia celu, jakim jest umuzykalnienie, uwrażliwienie i rozwój muzyczny dzieci.”