Metoda Suzuki

Historia metody Suzuku

ZDOLNOŚCI MOŻNA ROZWIJAĆ

Nazwa metody Suzuki pochodzi od nazwiska jej twórcy – Shinichi Suzuki był japońskim skrzypkiem, filozofem, nauczycielem i humanistą. Przez ponad pół wieku swojej pracy wywarł bardzo głęboki wpływ na edukację muzyczną w Japonii – jego własnym kraju – oraz na całym świecie. Suzuki oparł się w swojej praktyce pedagogicznej na założeniu, że: „Zdolności muzyczne nie są wrodzone, lecz można je rozwijać. Każde dziecko prawidłowo uczone może rozwinąć zdolności muzyczne w taki sam sposób, w jaki rozwija się językowo. Potencjał dzieci jest w tym zakresie praktycznie nieograniczony.”

MŁODY SUZUKI

Urodzony w 1898 roku, studiował początkowo grę na skrzypcach w Japonii (rozpoczął nauke dopiero w wieku młodzieńczym), a następnie w Berlinie pod kierunkiem Karla Klingera – koncertmistrza Filharmonii Berlińskiej. W czasie studiów poznał słynnego fizyka Alberta Einsteina, który, sam będąc skrzypkiem amatorem, był żywo zainteresowany koncepcjami Suzukiego i jego filozofią, inspirując go do dalszej pracy nad metodą nauki gry na skrzypcach. Po powrocie z Europy Suzuki występował w kwartecie smyczkowym oraz uczył na uniwersytecie, jednak coraz bardziej był zainteresowany edukacją małych dzieci. Zdał sobie sprawę z konsekwencji bardzo oczywistego faktu, że dzieci wszystkich narodowości bez trudu uczą się mówienia w języku ojczystym. Zaczął więc rozwijać metodę uczenia gry na skrzypcach zainspirowaną sposobem, w jaki dzieci uczą się mówić i nazwał ją Metodą Języka Ojczystego. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej Suzuki rozpoczął nauczanie młodych skrzypków, początkowo w domu, później w małej szkole muzycznej w Matsumoto. Oryginalna nazwa szkoły Suzuki w języku japońskim brzmiała: “Zenkoku Yojikyoiku Doshikai”.

ROZWÓJ METODY SUZUKI W JAPONII

W 1948 roku szkola otrzymała nazwę: “Talent Education Research Institute” (TERI), która jest używana do dzisiaj. Zaledwie rok później rozrosła się do 1500 uczniów w całej Japonii, a wkrótce po tym – w 1950 roku – została oficjalnie uznana przez japońskie ministerstwo edukacji. Shinichi Suzuki po opracowaniu metody nauki gry na skrzypcach zajął się także szerzej pojętym kształceniem ogólnym, tworząc przedszkole, którego celem była wszechstronna edukacja, obejmująca oprócz sfery muzycznej także umiejętności matematyczne, plastyczne, literackie. Ośrodek ten istnieje do dziś. Ruch Suzuki w Japonii jest bardzo żywy, metodą Suzuki kształci się około 20 000 dzieci. Od wielu lat największym wydarzeniem dla japońskiego świata Suzuki jest doroczny koncert, odbywający się w Budokan Hall w Tokio, w którym bierze udział ok. 3 tysięcy dzieci, przede wszystkim skrzypków, ale także grających na innych instrumentach.

DOROCZNY KONCERT W BUDOKAN HALL W TOKIO

METODA SUZUKI NA ŚWIECIE

Od 1958 roku amerykańscy nauczyciele zaczęli coraz częściej odwiedzać Japonię, zaintrygowani wynikami jakie daje uczenie metodą Języka Ojczystego. Zainteresowanie stało się jeszcze większe, kiedy Suzuki przyjechał do Stanów Zjednoczonych z grupą japońskich uczniów w 1964 roku, występując na koncertach w całym kraju oraz biorąc udział w zebraniach Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Instrumentów Strunowych oraz Narodowej Konferencji Nauczycieli Muzyki.  Te wydarzenia zaczęły dawać efekty w postaci wyjazdów amerykańskich nauczycieli do Japonii oraz kolejnych tras koncertowych japońskich uczniów w Stanach Zjednoczonych. W całym kraju w setkach miejsc rozwijały się szkoły Suzuki. Amerykańskie stowarzyszenie Suzuki (SAA) powstało w 1972r. W podobnym czasie powstało stowarzyszenie Suzuki w Australlii (PPSA).  Kilka lat później – 1980 powstało Europejskie Stowarzyszenie Suzuki (ESA), którego częścią jest również CES. Organizacją nadrzedną nad wymienionymi powyżej regionalnymi stowarzyszeniami jest Miedzynarodowe Stowarzyszenie Suzuki (ISA).

Obecnie na świecie uczy się około 400 tys. uczniów w 38 krajach.  Ponieważ wszyscy grają ten sam repertuar, mogą się wspólnie spotykać na obozach, warsztatach i koncertach, bez względu na język, jakim mówią. Szkoła skrzypcowa Suzuki stała się uznaną i wysoko cenioną koncepcją pedagogiki skrzypiec, w niektórych krajach używaną także w szkolnictwie publicznym. Początkowo napisana jedynie na skrzypce, doczekała się opracowań na wiele innych instrumentów (obecnie istnieją wersje na 11 różnych instrumentów oraz na głos ludzki, a także program wczesnej edukacji dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym).

Shinichi Suzuki zmarł w 1998 roku tuż przed swoimi setnymi urodzinami. Do końca pozostawał pełen energii i kierował założonym przez siebie ośrodkiem. Jego ostatnim dokonaniem, na kilka miesięcy przed śmiercią, było utworzenie International Academy of the Suzuki Method – ośrodka szkolenia nauczycieli metody Suzuki o randze akademickiej. Obecnie zarówno organizacją metody Suzuki jak i akademią kieruje jeden z pierwszych uczniów i wychowanek Suzukiego, Koji Toyoda.

Koncepcje pedagogiczne Suzukiego, głęboko humanistyczne, podkreślające rozwój osobowości jako pierwszoplanowy cel, stawiające na pierwszym miejscu szacunek dla dziecka i stworzenie mu optymalnych warunków rozwoju, na gruncie muzycznym były równie przełomowe i mające równie wielkie znaczenie, jak koncepcje Marii Montessori, Jeana Piageta czy Glenna Domana w innych dziedzinach edukacji małych dzieci. Wielokrotnie dochodziło zresztą do wymiany idei pomiędzy tymi pedagogami i wzajemnych inspiracji. Marzeniem i celem Suzukiego było stworzyć przez edukację muzyczną doskonalszy, lepszy świat – odbiciem tej idei stało się nominowanie go do pokojowej nagrody Nobla w 1993 roku. Suzuki jest uznawany za jednego z 10 najwybitniejszych Japończyków, którzy mieli największy wpływ na losy świata.

METODA SUZUKI W POLSCE

Pierwsze w Polsce szkolenie dla nauczycieli skrzypiec metodą Suzuki odbyło się w 2002 roku. Od tego czasu liczba nauczycieli a szczególnie liczba młodych skrzypków, uczących się metodą Suzuki dynamicznie wzrasta.  Praktycznie w każdym województwie pojawiają się nowe placówki , w których nauczyciele uczą dzieci gry na skrzypcach.

Uczniowie Suzuki spotykają się również na warsztatach Suzuki oprócz regularnej codziennej nauki w roku szkolnym. Początkowo takie imprezy były organizowane na południu i północy Polski w czasie wakacji letnich. Później takich muzycznych obozów zaczęło przybywać. Dziś można uczestniczyć w warsztatach dla dzieci organizowanych w wielu miejscach Polski o każdej właściwie porze roku.

OGÓLNOPOLSKIE KONCERTY SUZUKI

2009

31 maja 2009 roku odbył się w sali kameralnej Filharmonii Warszawskiej pierwszy Ogólnopolski koncert Suzuki.  W czasie koncertu wystąpili soliści grający na fortepianie i skrzypcach oraz grupa dzieci grających na skrzypcach.

2011

Dwa lata później 11 czerwca 2011 dzieci spotkały się na II Ogólnopolskim Koncercie Dzieci Suzuki. Tym razem uczestników i słuchaczy było znacznie więcej, więc wydarzenie odbyło się w studiu koncertowym PR im W. Lutosławskiego w Warszawie.

2013

16 czerwca 2013 r. w studiu koncertowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, odbył się trzeci OKDS. W czasie koncertu usłyszeliśmy występy solowe, kameralne oraz grupowe. Szczególnym wydarzeniem była obecność na scenie grup uczniów grających na fletach oraz młodych wiolonczelistów, ponieważ wystąpili na ogólnopolskim koncercie po raz pierwszy.

III OGÓLNOPOLSKI KONCERT DZIECI SUZUKI

2017

NOC MUZEÓW W NOSPR – 20 MAJA 2017

Prawie 140 skrzypków z całej Polski spotkało się w pięknej sali Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach. Zabrzmiały utwory w wykonaniach solowych, kameralnych oraz piekny program złożony z utworów od pierwszej do ósmej książki szkoły Suzuki na skrzypce.

Tekst pochodzi ze strony: http://www.akademiasuzuki.pl/historia/