Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim - Filia w Biskupcu

Adres: Ludowa 5, 11-300, Biskupiec

tel. 790 510 046, e-mail: biskupiec@psmdywity.org

Biskupiec |Aktualności

Zajęcia chóru w Dywitach

Zajęcia chóru w Dywitach z panią Urszulą Borejszo będą się odbywały w poniedziałki w godziny 17:00  - 18:30. Lista uczniów, którzy będą uczęszczali na chór w roku 2021/2022 zostanie opublikowana na stronie internetowej jutro.

czytaj dalej

Plan zajęć teoretycznych w roku szkolnym 2021/2022

Dywity Plan zajęć teoretycznych (Dywity, 2021-2022) Plan zajęć teoretycznych z podziałem na cykle i klasy (Dywity, 2021-2022) Olsztynek Plan zajęć teoretycznych (Olsztynek, 2021-2022) Plan zajęć teoretycznych z podziałem na cykle i klasy (Olsztynek, 2021-2022) Dobre...

czytaj dalej

Nasza szkoła

W szkole uczy się obecnie (wrzesień  2021) 90 uczniów. Szkoła zatrudnia kilkunastu pedagogów.

Naukę w Szkole Muzycznej w Biskupcu można podjąć na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, sakshorn, trąbka ,gitara, perkusja.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy SSM I st. w Dywitach filia w Biskupcu w roku szkolnym 2021/2022

  • Przewodnicząca– Arleta Rogozińska
  • Zastępca przewodniczącej– Marek Markuszewski
  • Sekretarz– Marta Twardowska
  • Skarbnik– Katarzyna Gabrusewicz
  • Członek–  Radosław Samorajczyk

Fundusz Rady Rodziców

W Filii SSM w Biskupcu funkcjonuje Rada Rodziców, która ustala wysokość składek, jakie są zobowiązani uiścić rodzice naszych uczniów. Ich wysokość w roku szkolnym 2021/2022 została ustalona na 200 zł od jednego dziecka, w przypadku uczęszczania do szkoły więcej jak jedno dziecko opłata wynosi 200 zł (od rodziny).

Środki Rady Rodziców przeznaczane są m.in. na organizację kursów, konkursów, przesłuchań, lekcji otwartych, warsztatów, imprez szkolnych, takich jak wycieczki, bale, pikniki a także na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły.

Rodziców prosimy o sumienne wywiązywanie się ze swoich zobowiązań

Konto Rady Rodziców w Biskupcu

WPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO O NUMERZE:
91 8838 1031 3006 031887790001
Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział  w Biskupcu

 

Kontakt

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim – Filia w Biskupcu
ul. Ludowa 5, 11-300, Biskupiec
Sekretariat w Biskupcu: tel. 790 510 046 e-mail: biskupiec@psmdywity.org

Godziny pracy sekretariatu w Biskupcu:

  • poniedziałek: 8:00-16:00;
  • wtorek: 10:00:00-18:00;
  • środa: 8:00-16:00;
  • czwartek: 10:00-18:00;
  • piątek: 8:00-16.00

Lokalizacja szkoły

Obsługa techniczna strony: Mariusz Komar