Dlaczego warto?

Wpływ edukacji muzycznej na rozwój dziecka.

Wpływ edukacji muzycznej na rozwój dziecka

Szkoła muzyczna to nie tylko nauka gry na instrumencie. Poczytaj, co na ten temat mają do powiedzenia naukowcy.

Powszechnie wiadomo, iż nauka w szkole muzycznej rozwija u dzieci i młodzieży uzdolnienia oraz umiejętności muzyczne. Nie wszyscy jednak jesteśmy świadomi, jak wiele innych korzyści daje dziecku edukacja muzyczna oraz w jak istotny sposób wpływa na rozwój jego osobowości. Od wielu lat na całym świecie prowadzone są liczne badania naukowe, mające określić zjawiska zachodzące w mózgu człowieka pod wpływem nauki muzyki. Ich wyniki nie pozostawiają wątpliwości – wpływ ten jest bardzo istotny. Oto kilka przykładów.

 • Badania prowadzone w USA w 1997 r. wykazały, że dzieci uczące się śpiewu i gry na instrumencie mają o 1/3 lepiej wykształcone zdolności myślenia przestrzennego i abstrakcyjnego od swoich rówieśników, którzy ten sam czas poświęcili na naukę obsługi komputera; dzieci te zdobywały o 80% wyższą punktację w testach wieloprzedmiotowych.
 • Wyniki wieloletnich badań opublikowane w czerwcu 2000 r. w magazynie „TIME” potwierdziły znaczący wpływ edukacji muzycznej na rozwijanie u dzieci umiejętności językowych oraz matematycznych (np. lepsze o 100 % rozumienie działań na ułamkach).
 • Ciekawostką są wyniki badań z 1994 r., dotyczące kandydatów na studia medyczne w USA – okazało się, że 66 % wszystkich studentów stanowią absolwenci szkół muzycznych, a tylko 44 % przyjmowanych na studia medyczne to absolwenci szkół biochemicznych.
 • Niemieccy uczeni odkryli, że część mózgu analizująca wysokość dźwięków jest średnio o 25 % większa u ludzi kształconych muzycznie, a nauka muzyki rozwija inteligencję, wyobraźnię, koncentrację, pamięć.
 • Polskie badania z lat 1967-1972 (prof. dr hab. M. Manturzewska) wykazały, że młodzież szkół muzycznych w porównaniu ze swymi rówieśnikami ma lepiej rozwinięte zdolności logicznego myślenia, lepszą sprawność intelektualną, większą szybkość i dokładność w pracy umysłowej oraz wytrwałość i zdolność koncentracji uwagi na dowolnie wykonywanej czynności. Najnowsze badania potwierdzają wpływ edukacji muzycznej na rozwój anatomiczny i neurofizjologiczny mózgu.
 • Nie od dzisiaj wiadomo, że osoby uzdolnione muzycznie łatwiej uczą się języków obcych.
 • Inne cechy i umiejętności kształtowane w wyniku edukacji muzycznej, to: zdyscyplinowanie, zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy, wzrost wrażliwości estetycznej, aktywizacja myślenia, podatność na wpływy wychowawcze itp.
 • Naukowcy odkryli, że obcowanie z muzyką klasyczną wpływa na umysł i pamięć, uwalnia od stresu, pomaga w koncentracji oraz otwiera podświadomość. Zauważyli, że muzyka barokowa largo czy andante, utrzymana w tempie 60 uderzeń na minutę, pomaga w procesie przyspieszonego uczenia się. Spokojne tony largo obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają liczbę uderzeń serca, dzięki czemu odzyskuje ono normalny rytm. Obniża się poziom stresu, pobudzany jest system immunologiczny, zmieniają się również fale mózgowe. Muzyka barokowa synchronizuje więc umysł i ciało. Rozluźnione ciało i pobudzony mózg stanowią idealny stan do optymalnego uczenia się. Podobny efekt przynosi słuchanie muzyki Mozarta czy Beethovena.

Zatem, czy wszyscy absolwenci szkoły muzycznej I stopnia zostaną w przyszłości zawodowymi muzykami? Z pewnością nie. Każdy jednak odniesie korzyść z takiej edukacji, bez względu na to, jaki zawód będzie wykonywał w przyszłości.

Dajmy więc naszym dzieciom szansę korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą ta wspaniała dziedzina sztuki. Pamiętajmy, że rezygnacja z edukowania muzycznego dzieci pozbawia ich szansy  na pełniejszy rozwój i wpływa na jakość ich dorosłego życia.

(opr. J. Ciepliński)

Posłuchaj reportażu radiowego Alicji Kulik z Polskiego Radia Olsztyn pt. „Moda na Bacha” z udziałem panów Pawła Panasiuka i Janusza Cieplińskiego z PSM w Dywitach

www.ro.com.pl/posluchaj/dzwiek/3228/Moda-na-Bacha-reportaz-Alicji-Kulik/

Dwanaście zalet edukacji muzycznej Carolyn Phillips

źródło: Music Education Advocacy Resources

 1. Wczesne rozpoczęcie edukacji muzycznej ma wpływ na rozwój części mózgu odpowiedzialnych za funkcje językowe oraz racjonalne myślenie. Generalnie uważa się, iż mózg rozwija się jeszcze przez wiele lat po narodzinach człowieka. Najnowsze badania wykazały, że wychowanie muzyczne ma wpływ na rozwój tej części lewej półkuli, która odpowiada za rozumienie języka i może w określony sposób kształtować połączenia mózgowe. Na przykład, kojarzenie znanej piosenki z nową informacją ułatwia jej przyswajanie przez młode umysły.
 2. Istnieje też związek pomiędzy muzyką a inteligencją przestrzenną (umiejętnością poprawnego postrzegania świata oraz tworzenia obrazów myślowych). Dzięki temu rodzajowi inteligencji możemy sobie wyobrazić, jakie elementy i w jaki sposób należy połączyć w jedno w celu osiągnięcia pożądanego efektu. Dlatego jest on kluczowy dla zarówno takich procesów myślenia, które wymagają rozwiązywania problemów matematycznych o wysokim stopniu zaawansowania, jak również pakowania torby szkolnej, tak by znalazło się w niej wszystko, co jest potrzebne na dany dzień.
 3. Uczniowie szkół artystycznych uczą się twórczego myślenia i rozwiązywania problemów poprzez wyobrażanie sobie przeróżnych rozwiązań odbiegających od przestarzałych norm oraz przyjętych założeń wstępnych. Pytania dotyczące sztuki nie mają jednej dobrej odpowiedzi.
 4. Ostatnie badania wykazały, iż dzieci mające kontakt ze sztuką lepiej radzą sobie z pisaniem standardowych testów określających predyspozycje do studiowania na wyższych uczelniach. Mają też lepsze stopnie w szkole średniej.
 5. Obcowanie ze sztuką stwarza dzieciom możliwość odkrywania innych kultur oraz uczy je empatii wobec ich przedstawicieli. Rozwijanie postawy empatii i współczucia, w przeciwieństwie do chciwości i myślenia w kategoriach “ja pierwszy”, tworzy pomost ponad kulturową przepaścią i już w bardzo młodym wieku uczy dzieci okazywania szacunku wobec inności etnicznej.
 6. Adepci wychowania muzycznego rozwijają swój warsztat ucząc się jednocześnie ile wysiłku wymaga niestrudzone zwracanie uwagi na szlifowanie szczegółów i jak, w odróżnieniu do przeciętnej, wygląda dobrze wykonana praca. Te standardy, zastosowane w pracy, wymagają od uczniów nowego poziomu jakości i zmuszają ich do intensywniejszego mobilizowania swoich zasobów wewnętrznych.
 7. W muzyce błąd jest błędem; instrument jest nastrojony lub nie, nuty zostały dobrze zagrane lub nie, wejście zostało właściwie wykonane lub wręcz przeciwnie. Dobre wykonanie jest możliwe tylko dzięki wytężonej pracy. Dzięki edukacji muzycznej, uczniowie poznają wartość wytrwałego wysiłku w dążeniu do doskonałości, a także smak nagrody wynikającej z ciężkiej pracy.
 8. Edukacja muzyczna kształtuje umiejętności pracy zespołowej oraz dyscyplinę. Jeśli orkiestra ma brzmieć dobrze, to wszyscy wykonawcy muszą pracować w harmonii dążąc do jednego celu jakim jest udany koncert. Chcąc to osiągnąć konieczne jest poświęcenie czasu i wysiłku na nauczenie się swojej partii/głosu, uczestniczenie w próbach i wspólne ćwiczenie.
 9. Muzyka wyposaża dzieci w środki samo-wyrazu. W obecnych czasach, kiedy doświadczamy względnego bezpieczeństwa jeśli chodzi o zaspokojenie naszych podstawowych potrzeb, wyzwaniem jest, jak nadać życiu znaczenie i osiągnąć wyższy poziom rozwoju. Każdy bowiem, w jakimś momencie swojego życia, musi otworzyć się na swoje wnętrze, na to co myśli i czuje. „Produktem ubocznym” umiejętności wyrażania samego siebie jest zdrowe poczucie własnej wartości.
 10. Edukacja muzyczna rozwija umiejętności niezbędne w miejscu pracy. Koncentruje się ona na “robieniu” w przeciwieństwie do obserwowania i uczy, jak prezentować swoje zdolności i umiejętności dosłownie w każdym zakątku świata. Pracodawcy poszukują wielowymiarowych pracowników o elastycznych i bystrych umysłach, w kształtowaniu których, jak to zostało opisane wcześniej, muzyka odgrywa ważną rolę. W czasie lekcji muzyki, uczniowie mogą także nauczyć się lepszego komunikowania i współpracy z innymi.
 11. Publiczne koncerty uczą młodych ludzi radzenia sobie ze strachem i podejmowania ryzyka. Odrobina napięcia emocjonalnego jest zjawiskiem pożądanym i często ma miejsce w życiu codziennym. Konieczność radzenia sobie z nim w młodości sprawia, iż trema przestaje stanowić problem w późniejszych latach. Podejmowanie ryzyka jest niezbędne jeśli dziecko ma w pełni zrealizować swój potencjał.
 12. Obcowanie ze sztuką, to dla dzieci możliwość zetknięcia się z tym co niezrównane, nieogarnione.

Autorką Dwunastu zalet edukacji muzycznej jest Carolyn Phillips, była dyrektora Norwalk Youth Symphony, CT.

Tłumaczenie:  Adam Szumorek dla Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach.
Wszelkie prawa do tłumaczenia zastrzeżone.