Częste pytania

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kto może zostać uczniem szkoły?

Na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dn. 16 czerwca 2011 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych o przyjęcie do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach  mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 5-ty i nie przekroczyły 16 – go roku życia. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik z testu badania przydatności do nauki w szkole muzycznej.

zobacz: http://www.cea.art.pl/akty_prawne/tryb_przyjmowania.pdf

Czy nauka w szkole jest płatna?

PSM I st. w Dywitach jest szkołą publiczną a to oznacza, że nauka w niej jest bezpłatna.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Terminy zajęć indywidualnych (lekcji gry na instrumencie) uzgadnia się indywidualnie z nauczycielem przedmiotu głównego czyli instrumentu.

Czy nauka w szkole muzycznej zajmuje dużo czasu?

W klasie pierwszej, tygodniowo uczeń ma odpowiednio:

  • w cyklu 6-letnim (dzieci rozpoczynające naukę wieku 5-8 lat) 4,5  godzin lekcyjnych
  • w cyklu 4-letnim (dzieci rozpoczynające naukę w wieku 9-16 lat) 4 godziny lekcyjne

W kolejnych klasach pojawiają się dodatkowe, pojedyncze  przedmioty.

Ważne: Należy pamiętać, że kluczową sprawą w nauce gry jest codzienne ćwiczenie na instrumencie. W początkowym etapie nauki jest to ok.15 -30 min. dziennie.

Jaki wybrać instrument?

To sprawa bardzo indywidualna. Wybór instrumentu powinien być uzależniony od wielu czynników takich jak np. wiek i stopień rozwoju fizycznego dziecka, predyspozycje w budowie ciała i inne. Oczywiście, o ile to możliwe, komisja rekrutacyjna stara się uwzględnić oczekiwania samego zainteresowanego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

Czy konieczne jest posiadanie własnego instrumentu?

Tak! Zapisując dziecko do szkoły muzycznej należy liczyć się z koniecznością zakupu instrumentu, podręczników, pomocy naukowych np. metronomu, tunera do strojenia i innych dobnych akcesoriów.

Uwaga: elektroniczne keyboardy nie nadają się do nauki gry na fortepianie. Niezbędny jest zakup pianina. (1500–4000 zł).

Co to jest „Test badania przydatności?”

To zestaw kilkunastu  zadań i ćwiczeń,(np. rozpoznawanie melodii, powtarzanie rytmów, rozróżnianie ilości i wysokości dźwięków) badających słuch muzyczny, poczucie rytmu, predyspozycje psychoruchowe i inne. Badanie przeprowadzane jest indywidualnie z każdym kandydatem, w ramach procedury rekrutacyjnej i trwa ok. 15 minut.