Pracownicy szkoły

Pracownicy administracji

Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Powiecie Olsztyńskim

Pracownicy obsługi

Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Powiecie Olsztyńskim