Rekrutacja do szkoły

Rekrutacja do PSM I st. w Dywitach, Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku

na rok szkolny 2020/21

 

SZANOWNI RODZICE,

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2020/2021.

Zaproszenie do naszej szkoły, kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Przypominamy, że nauka w Szkole jest bezpłatna, prowadzona wyłącznie przez zawodowych muzyków, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz obowiązujące ograniczenia związane z działalnością szkół – modyfikujemy tymczasowo sposób rekrutacji.

O szczegółowych rozwiązaniach takich jak: forma i terminy badania przydatności do nauki, sposób składania  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole oraz innych dokumentów wynikających  z regulaminu rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i  przesłanie go w terminie do 30 czerwca 2020 r. na adres poczty elektronicznej: zapisy@psmdywity.org bądź pocztą tradycyjną na adres PSM I st, w Dywitach ul. Spółdzielcza 4, 11-001, Dywity. Najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z formularza on-line.

 

PSM Dywity, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity;

Zapraszamy do nauki!

Janusz Ciepliński

Dyrektor PSM I st. w Dywitach