Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim - Filia w Dobrym Mieście

Adres: ul. Garnizonowa 20, 11-040, Dobre Miasto

tel. 537 946 690, e-mail: dobremiasto@psmdywity.org,

Dobre Miasto |Aktualności

Nasza szkoła

W dniu 1 września 2016 r. w Dobrym Mieście powstała filia Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach. Siedziba szkoły mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście, ul. Garnizonowa 20. W roku szkolnym 2023/2024 do placówki uczęszcza 72 uczniów. Kształcenie odbywa się na następujących instrumentach: fortepian, saksofon, flet, gitara, klarnet, kontrabas, perkusja, skrzypce, wiolonczela, trąbka.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy SSM I st. w Dywitach filia w Dobrym Mieście w roku szkolnym 2023/2024

  • Aleksandra Zdziechowska – Mańko– przewodnicząca
  • Magdalena Miśko
  • Julita Czerwińska
  • Renata Warcaba

 

Fundusz Rady Rodziców

W Filii SSM w Dobrym Mieście funkcjonuje Rada Rodziców, która ustala wysokość składek, jakie są zobowiązani uiścić rodzice naszych uczniów. Ich wysokość w roku szkolnym 2023/2024 została ustalona na 150 zł od jednego dziecka.

W wypadku, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, składka od każdego kolejnego ucznia wynosi 100 zł.

Środki Rady Rodziców przeznaczane są m.in. na organizację kursów, konkursów, przesłuchań, lekcji otwartych, warsztatów, imprez szkolnych, takich jak wycieczki, bale, pikniki, a także na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły.

Prosimy o sumienne wywiązywanie się ze swoich zobowiązań.

Konto Rady Rodziców w Dobrym Mieście

WPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO O NUMERZE:
31 8857 1041 4004 0400 0238 0001

Rada Rodziców Samorządowej Szkoły Muzycznej w Dywitach filia w Dobrym Mieście
ul. Garnizonowa 20
11-040 Dobre Miasto

 

Kontakt

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim – Filia w Dobrym Mieście
ul. Garnizonowa 20, 11-040, Dobre Miasto
Sekretariat Dobre Miasto: tel. 537 946 690
e-mail: dobremiasto@psmdywity.org

Godziny pracy sekretariatu w Dobrym Mieście:

poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek: 8:00-16:00
środa: 8:00-16:00
czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-16:00

Lokalizacja szkoły