Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim - Filia w Dobrym Mieście

Adres: ul. Garnizonowa 20, 11-040, Dobre Miasto

tel. 537 946 690, e-mail: dobremiasto@psmdywity.org,

Dobre Miasto |Aktualności

Zajęcia chóru w Dywitach

Zajęcia chóru w Dywitach z panią Urszulą Borejszo będą się odbywały w poniedziałki w godziny 17:00  - 18:30. Lista uczniów, którzy będą uczęszczali na chór w roku 2021/2022 zostanie opublikowana na stronie internetowej jutro.

czytaj dalej

Plan zajęć teoretycznych w roku szkolnym 2021/2022

Dywity Plan zajęć teoretycznych (Dywity, 2021-2022) Plan zajęć teoretycznych z podziałem na cykle i klasy (Dywity, 2021-2022) Olsztynek Plan zajęć teoretycznych (Olsztynek, 2021-2022) Plan zajęć teoretycznych z podziałem na cykle i klasy (Olsztynek, 2021-2022) Dobre...

czytaj dalej

Nasza szkoła

W dniu 1 września 2016 r. w Dobrym Mieście powstała filia Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach. Siedziba szkoły mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście, ul. Garnizonowa 20. W roku szkolnym 2021/2022 do placówki uczęszcza 85 uczniów. Kształcenie odbywa się na następujących instrumentach: fortepian, saksofon, flet, gitara, klarnet, kontrabas, perkusja, skrzypce, wiolonczela, trąbka.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy SSM I st. w Dywitach filia w Dobrym Mieście w roku szkolnym 2021/2022:

  • Aleksandra Zdziechowska – Mańko – przewodnicząca
  • Aneta Niemiec – zastępca przewodniczącego
  • Edyta Kozłowska– skarbnik
  • Renata Warcaba – sekretarz
  • Robert Świtalski – członek

Fundusz Rady Rodziców

W Filii SSM w Dobrym Mieście funkcjonuje Rada Rodziców, która ustala wysokość składek, jakie są zobowiązani uiścić rodzice naszych uczniów. Ich wysokość w roku szkolnym 2021/2022 została ustalona na 100 zł od jednego dziecka.

W wypadku, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, składka od każdego kolejnego ucznia wynosi 50 zł.

Środki Rady Rodziców przeznaczane są m.in. na organizację kursów, konkursów, przesłuchań, lekcji otwartych, warsztatów, imprez szkolnych, takich jak wycieczki, bale, pikniki, a także na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły.

Prosimy o sumienne wywiązywanie się ze swoich zobowiązań.

Konto Rady Rodziców w Dobrym Mieście

WPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO O NUMERZE:
31 8857 1041 4004 0400 0238 0001

Rada Rodziców Samorządowej Szkoły Muzycznej w Dywitach filia w Dobrym Mieście
ul. Garnizonowa 20
11-040 Dobre Miasto

Kontakt

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim – Filia w Dobrym Mieście
ul. Garnizonowa 20, 11-040, Dobre Miasto
Sekretariat Dobre Miasto: tel. 537 946 690
e-mail: dobremiasto@psmdywity.org

Godziny pracy sekretariatu w Dobrym Mieście:

ŚRODA 8:00-16:00
PIĄTEK 8:00-16:00
W poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 8:00-16:00 proszę o kontakt:telefoniczny:  537 946 690
lub mailowy: dobremiasto@psmdywity.org

Lokalizacja szkoły

Obsługa techniczna strony: Mariusz Komar