Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim

ul. Spółdzielcza 4, 11-001, Dywity

tel. 89 523 72 11, 730 509 133, e-mail: sekretariat@psmdywity.org

Dywity | Aktualności

Wejście do Szkoły Muzycznej w Dywitach

Bardzo prosimy, aby rodzice, uczniowie i interesanci Samorządowej Szkoły Muzycznej w Dywitach korzystali wyłącznie z drzwi wejściowych  Szkoły Muzycznej, znajdujących się z boku budynku Szkoły Podstawowej, ul. Spółdzielcza 4 w Dywitach.

czytaj dalej

Nasza szkoła

Szkoła powstała 1 września 2010. Jej siedziba mieści się w obiekcie Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach, przy ulicy Spółdzielczej 4. Obecnie w szkole (1 września 2023) w dwóch cyklach nauczania (cztero- i sześcioletnim) uczy się 145 uczniów. Szkoła w Dywitach zatrudnia ponad 40 nauczycieli.

W roku szkolnym 2023/2024 kształcenie odbywa się na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, sakshorn, waltornia, puzon, tuba, perkusja, gitara.

 

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy SSM I st. w Dywitach w roku szkolnym 2023/2024

  • Tomasz Sikorski – przewodniczący
  • Marek Kalbarczyk – zastępca
  • Ewelina Siczyńska – skarbnik
  • Paulina Kędzierska – członek Rady

 

Konto Rady Rodziców w Dywitach

WPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO O NUMERZE: 79 8857 0002 4011 0157 1332 0001, (Rada Rodziców przy PSM I st. w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity)

Fundusz Rady Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców, która może zbierać środki finansowe, przeznaczone na wspieranie działalności szkoły, w szczególności organizację warsztatów, lekcji mistrzowskich, kursów, konkursów, wyjazdów integracyjnych, wycieczek szkolnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły, kosztów podróży i zakwaterowania uczniów i nauczycieli na konkursy i przesłuchania.

W roku szkolnym 2023/2024 wysokość wpłat na Radę Rodziców wynosi nie mniej niż 200 zł za jedno dziecko. Jeśli w szkole uczy się dwoje (lub więcej) dzieci z danej rodziny, wysokość wpłaty za kolejne dzieci wynosi 100 zł za rok szkolny.

Przypominamy, że rodzice uczniów korzystających z wypożyczonych instrumentów zobowiązani są uiścić dodatkowo opłatę w wysokości 40 zł (w zależności od instrumentu) za każdy miesiąc korzystania z instrumentu.

Prosimy o odpowiedzialne wywiązywanie się ze swoich zobowiązań.

 

Kontakt

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim
ul. Spółdzielcza 4, 11-001, Dywity
Sekretariat w Dywitach: tel. 89 523 72 11, 730 509 133
sekretariat@psmdywity.org

Godziny pracy sekretariatu w Dywitach:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-16:00
  • piątek: 8:00-16:00

Lokalizacja szkoły