Szkoła w Dywitach

Sekretariat w Dywitach: tel. 89 523 72 11, 730 509 133, sekretariat@psmdywity.org

 

DYWITY | AKTUALNOŚCI

Odwołane zajęcia – Dywity

W dniu 20.09. (czwartek) z powodu zebrań w szkole podstawowej, zajęcia dydaktyczne w szkole muzycznej zostają odwołane wg poniższego wykazu: w godz. 16:30-18:00 - w salach 2, 102, 103, 104,105, 202, 203, 204, 205, w godz. 17:00-18:45 - we wszystkich pozostałych...

czytaj dalej

CHÓR-DYWITY

Zajęcia chóru będą się odbywały w każdy piątek w godz. 16:30-18:00 w sali 134 (dawna 110). Skład CHÓRU 1 Ciesielska B. 2 Czarnecka J. 3 Deptuła K. 4 Dobrzyńska M. 5 Domarecka A. 6 Górna D. 7 Kamińska Z. 8 Karnecka W. 9 Każarnowicz P. 10 Kiełtyka K. 11 Kozłowska M. 12...

czytaj dalej

PODRĘCZNIKI TEORIA (p. Szymon Górzyński)

Informujemy, że p. Szymon Górzyński zbiera zamówienia na podręczniki do realizacji przedmiotów KSZTAŁCENIE SŁ. i AUDYCJE MUZ. do czwartku 13-09-2018. Po tym terminie zapraszamy do indywidualnego zaopatrywania się w podręczniki za pośrednictwem sklepów internetowych...

czytaj dalej

Nasza szkoła

Szkoła powstała 1 września 2010. Jej siedziba mieści się w obiekcie Zespołu Szkół w Dywitach. Obecnie w szkole (20 września  2018) w dwóch cyklach nauczania (cztero- i sześcioletnim) uczy się 178 uczniów. Szkoła w Dywitach zatrudnia ponad 40 nauczycieli.

W roku szkolnym 2018/2019 kształcenie odbywa się na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, sakshorn, waltornia, puzon, tuba, perkusja, gitara.

Fundusz Rady Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców, która może zbierać środki finansowe, przeznaczone na wspieranie działalności szkoły, w szczególności organizację warsztatów, lekcji mistrzowskich, kursów, konkursów, wyjazdów integracyjnych, wycieczek szkolnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły, kosztów podróży i zakwaterowania uczniów i nauczycieli na konkursy i przesłuchania.

W roku szkolnym 2017/2018 wysokość wpłat na Radę Rodziców wynosi nie mniej niż 100 zł za jedno dziecko. Jeśli w szkole uczy się dwoje (lub więcej) dzieci z danej rodziny, wysokość wpłaty za kolejne dzieci wynosi 50 zł za rok szkolny.

Przypominamy, że rodzice uczniów korzystających z wypożyczonych instrumentów zobowiązani są uiścić dodatkowo opłatę w wysokości 10 zł lub 30 zł (w zależności od instrumentu) za każdy miesiąc korzystania z instrumentu.

Prosimy o odpowiedzialne wywiązywanie się ze swoich zobowiązań

Kontakt

Sekretariat w Dywitach: tel. 89 523 72 11, 730 509 133
sekretariat@psmdywity.org

Godziny pracy sekretariatu w Dywitach:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-16:00
  • piątek: 8:00-16:00

 

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy PSM I st. w Dywitach w roku szkolnym 2018/2019

  • Marcin Żarnowski – przewodniczący
  • Anna Orzoł – skarbnik
  • Dorota Dudko – sekretarz
  • Elżbieta Kieżun – członek
  • Agata Nowacka-Siekacz – członek

Kontakt: rada.dywity@psmdywity.org

Konto Rady Rodziców w Dywitach

WPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO O NUMERZE: 79 8857 0002 4011 0157 1332 0001, (Rada Rodziców przy PSM I st. w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity)

TU NAS ZNAJDZIESZ