Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim - Filia w Olsztynku

Adres: ul. Górna 5, 11-015, Olsztynek

tel. 530 372 375, e-mail: olsztynek@psmdywity.org

Olsztynek | Aktualności

BAL KARNAWAŁOWY OLSZTYNEK

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów na Bal Karnawałowy, który odbędzie się w Olsztynku 17.01.2017 (środa) od godziny 16.00. W czasie trwania balu wszystkie zajęcia są...

czytaj dalej

Nasza szkoła

Nasza olsztynecka placówka powstała 1 września 2012 roku. Jej siedziba mieści się w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku przy ul. Górnej 5. Szkoła zatrudnia kilkunastu pedagogów. Naukę w Szkole Muzycznej w Olsztynku można podjąć na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, perkusja, gitara. W szkole działają również zespoły kameralne.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim filia w Olsztynku w roku szkolnym 2021/2022:

  • Monika Budzyńska – Przewodniczący
  • Janina Karoń   – Zastępca
  • Sylwia Widmańska – Skarbnik

Konto Rady Rodziców w Olsztynku

WPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO O NUMERZE: 19 8823 0007 3001 0101 2301 0001, Bank Spółdzielczy w Olsztynku
ul. Rynek 2, 11-015 Olsztynek.

 

Fundusz Rady Rodziców

W Filii PSM w Olsztynku funkcjonuje Rada Rodziców, która ustala wysokość składek, jakie są zobowiązani uiścić rodzice naszych uczniów. Ich wysokość w roku szkolnym 2021/2022 została ustalona na 100 zł od jednego dziecka.

W wypadku, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, składka od każdego kolejnego ucznia wynosi 50 zł.

Środki Rady Rodziców przeznaczane są m.in. na organizację kursów, konkursów, przesłuchań, lekcji otwartych, warsztatów, imprez szkolnych, takich jak wycieczki, bale, pikniki a także na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły.

Prosimy o sumienne wywiązywanie się ze swoich zobowiązań

Kontakt

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim – Filia w Olsztynku
ul. Górna 5, 11-015, Olsztynek
Sekretariat w Olsztynku: tel. 530 372 375 olsztynek@psmdywity.org

Godziny pracy sekretariatu w Olsztynku:

  • poniedziałek: 14.30-17.30
  • wtorek: 9.30-17.30
  • środa – dyżur telefoniczny: 8.00-16.00
  • czwartek: 9.30-17.30
  • piątek – dyżur telefoniczny: 8.00-16.00

Wicedyrektor szkoły:
mgr Agnieszka Szulc

Dyżur wicedyrektora:

  • poniedziałek: 14.00-16.00
  • wtorek: 14.00-15.15

 

Lokalizacja szkoły

Obsługa techniczna strony: Mariusz Komar