Filia Szkoły w Barczewie

Sekretariat w Barczewie: tel. 790 510 023, barczewo@psmdywity.org

BARCZEWO | AKTUALNOŚCI

Fortepian

W dniach 17-18 września (poniedziałek, wtorek) lekcje fortepianu z p. Janem Strzałkowskim są odwołane. Przepraszamy za zmiany.

czytaj dalej

Teoria III-IV C4 i VI C6 Barczewo

OGŁOSZENIE – ZAJĘCIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I AUDYCJI MUZYCZNYCH Zajęcia organizacyjne z p. Erną Zawistowską odbędą się w najbliższą środę (5.09.2018) w sali nr 17 i będą miały formę zebrania z Rodzicami. Prosimy Rodziców o przybycie według planu zajęć poszczególnych...

czytaj dalej

Teoria I-III C6 Barczewo

Ogłoszenie dla rodziców uczniów klas I-III cyklu 6-letniego dotyczące zajęć Rytmiki i kształcenia słuchu filii w Barczewie   W dniu 7 września (piątek) zapraszam rodziców na spotkanie organizacyjne (zamiast zajęć) w sali 17 według poniższego planu: klasa I - godz....

czytaj dalej

Nasza szkoła

Szkoła Muzyczna w Barczewie została utworzona 1 września 2013 roku, jako filia Szkoły – Matki, czyli placówki Dywickiej. Tak jak we wszystkich naszych placówkach, nauka w niej odbywa się bezpłatnie.

Siedziba szkoły mieści się w obiekcie Gimnazjum Publicznego w Barczewie, przy ul. Północnej 14. Koncerty szkolne odbywają się najczęściej w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie.

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach: flet, obój, klarnet,saksofon, trąbka, sakshorn, waltornia, tuba, fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara.

W szkole działają również zespoły kameralne oraz chór. Obecnie (październik 2017) do szkoły uczęszcza 86 uczniów.

Fundusz Rady Rodziców

W każdej z filii funkcjonuje odrębna Rada Rodziców, która ma prawo zbierać środki finansowe wspierające działalność Szkoły. Rada każdego roku ustala wysokość wpłat na fundusz, z którego wspierane są m.in. warsztaty mistrzowskie dla uczniów, seminaria, wyjazdy dzieci no
koncerty, konkursy i przesłuchania, zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły i inne. W roku szkolnym 2017/2018 wysokość wpłat na Radę Rodziców wynosi nie mniej niż 100 zł za jedno dziecko.

Jeśli w szkole uczy się dwoje (lub więcej) dzieci z danej
rodziny, wysokość wpłaty za kolejne dzieci wynosi 50 zł. za rok szkolny.

Przypominamy, że rodzice uczniów korzystających z wypożyczonych instrumentów zobowiązani są uiścić dodatkowo opłatę w wysokości 10zł lub 30zł (w zależności od instrumentu) za każdy miesiąc korzystania.

Prosimy o odpowiedzialne wywiązywanie się ze swoich zobowiązań.

Kontakt

Sekretariat w Barczewie: tel. 790 510 023
barczewo@psmdywity.org

Godziny pracy sekretariatu w Barczewie:

  • poniedziałek 12:00-18:00
  • wtorek 12:00-17:00
  • środa 12:00-16:00
  • czwartek 12:00-17:00
  • piątek: nieczynny

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy PSM I st. w Dywitach filia w Barczewie w roku szkolnym 2017/2018

  • Anna Grygas – przewodnicząca
  • Monika Castalano – zastępca
  • Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka– sekretarz
  • Ewelina Ulążka – skarbnik
  • Iwona Moszczyńska – członek

Konto Rady Rodziców w Barczewie

WPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO O NUMERZE: 51 9343 1028 2603 1554 3000 0010, (Rada Rodziców przy PSM I st. w Dywitach filia w Barczewie, ul. Północna 14, 11-010 Barczewo)

TU NAS ZNAJDZIESZ