Filia Szkoły w Biskupcu

Sekretariat w Biskupcu: 790 510 046, e-mail: biskupiec@psmdywity.org

BISKUPIEC | AKTUALNOŚCI

Audycje muzyczne dla szkół

24 kwietnia 2018 w PSM I stopnia w Dywitach filii w Biskupcu odbyły się audycje muzyczne dla biskupieckich szkół podstawowych i przedszkoli. Celem audycji było zapoznanie z instrumentami i zachęcenie uczniów do nauki w naszej szkole....

czytaj dalej

Nasza szkoła

Szkoła Muzyczna w Biskupcu powstała 1 września 2013 roku. Jej siedziba mieści się w obiekcie Gimnazjum nr 1 w Biskupcu, przy ul. Ludowej 5.

W szkole uczy się obecnie (październik 2017) 74 uczniów. Szkoła zatrudnia kilkunastu pedagogów.

Naukę w Szkole Muzycznej w Biskupcu można podjąć na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, sakshorn, waltornia, tuba, gitara.

Kontakt

Sekretariat w Biskupcu: tel. 790 510 046
e-mail: biskupiec@psmdywity.org

Godziny pracy sekretariatu w Biskupcu:

  • poniedziałek: 12:00-16:00;
  • wtorek: 16:00-20:00;
  • środa: 12:00-16:00;
  • czwartek: 16:00-20:00;
  • piątek: 16:00-20:00.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy PSM I st. w Dywitach filia w Biskupcu w roku szkolnym 2017/2018

  • Alicja Kosewska-Terech – Przewodnicząca
  • Marta Duba – Zastępca
  • Marta Jankiewicz – Sekretarz
  • Wioleta Dziobak – Skarbnik
  • Aleksandra Czarnocka – Członek

TU NAS ZNAJDZIESZ

Fundusz Rady Rodziców

W Filii PSM w Biskupcu funkcjonuje Rada Rodziców, która ustala wysokość składek, jakie są zobowiązani uiścić rodzice naszych uczniów. Ich wysokość w roku szkolnym 2017/2018 została ustalona na 120 zł od jednego dziecka, na 2 dziecko – 60 zł i na 3 dziecko w rodzinie – 30 zł.

Środki Rady Rodziców przeznaczane są m.in. na organizację kursów, konkursów, przesłuchań, lekcji otwartych, warsztatów, imprez szkolnych, takich jak wycieczki, bale, pikniki a także na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły.

Rodziców prosimy o sumienne wywiązywanie się ze swoich zobowiązań

Konto Rady Rodziców w Biskupcu

WPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO O NUMERZE: 91 8838 1031 3006 031887790001, Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział  w Biskupcu