Filia Szkoły w Biskupcu

Adres: Ludowa 5, 11-300, Biskupiec

tel. 790 510 046, e-mail: biskupiec@psmdywity.org

Biskupiec |Aktualności

Nasz stypendysta Bartosz Łakomy uczeń klasy klarnetu Pana Dominika Grędzińskiego Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach filii w Biskupcu, będzie otrzymywać stypendium artystyczne. Tak zdecydowało podczas Gali Biskupieckich Talentów niezależne jury. Gala...

czytaj dalej

Bajka muzyczna „ Czerwony kapturek”

6 czerwca 2019 r. uczniowie PSM I stopnia w Dywitach filii w Biskupcu zaprezentowali bajkę muzyczną pt. „ Czerwony kapturek”. Przedstawienie obejrzeli uczniowie Biskupieckich szkół podstawowych. Młodzi muzycy zaprezentowali wszystkie instrumenty muzyczne na których...

czytaj dalej

KONCERT W BISKUPCU

PSM I stopnia w Dywitach filia w Biskupcu włącza się do inicjatywy XXI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem: „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina” organizując koncert, który odbędzie się 23 maja o godzinie 17.00 w auli szkolnej przy ul. Ludowej 5, na...

czytaj dalej

Warsztaty klarnetowe w Biskupcu

10 kwietnia w filii szkoły w Biskupcu odbyły się warsztaty klarnetowe prowadzonych przez p. Dorotę Żołnacz. Warsztaty przeznaczone były dla uczniów klas klarnetu wszystkich filii naszej szkoły. Podczas warsztatów dzieci doskonaliły swoje umiejętności oraz mogły...

czytaj dalej

Bal Karnawałowy

21 lutego 2019 r. w Auli szkoły odbył się Bal Karnawałowy. Rada Rodziców zapewniła uczniom słodki poczęstunek. Całością organizacji zajęła się p. Magdalena Pliszka wraz z Samorządem Uczniowskim. W czasie balu odbył się konkurs na najciekawszy strój karnawałowy,...

czytaj dalej

Nasza szkoła

Szkoła Muzyczna w Biskupcu powstała 1 września 2013 roku. Jej siedziba mieści się w obiekcie Gimnazjum nr 1 w Biskupcu, przy ul. Ludowej 5, 11-300.

W szkole uczy się obecnie (październik 2017) 74 uczniów. Szkoła zatrudnia kilkunastu pedagogów.

Naukę w Szkole Muzycznej w Biskupcu można podjąć na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, sakshorn, waltornia, tuba, gitara.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy PSM I st. w Dywitach filia w Biskupcu w roku szkolnym 2019/2020

  • Przewodnicząca – Arleta Rogozińska
  • Zastępca przewodniczącej – Marek Markuszewski
  • Sekretarz – Marta Twardowska
  • Skarbnik – Sylwia Biedrzycka
  • Członek –  Radosław Samorajczyk

Fundusz Rady Rodziców

W Filii PSM w Biskupcu funkcjonuje Rada Rodziców, która ustala wysokość składek, jakie są zobowiązani uiścić rodzice naszych uczniów. Ich wysokość w roku szkolnym 2019/2020 została ustalona na 200 zł od jednego dziecka, na 2 dziecko – 150 zł i na 3 dziecko w rodzinie – 50 zł.

Środki Rady Rodziców przeznaczane są m.in. na organizację kursów, konkursów, przesłuchań, lekcji otwartych, warsztatów, imprez szkolnych, takich jak wycieczki, bale, pikniki a także na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły.

Rodziców prosimy o sumienne wywiązywanie się ze swoich zobowiązań

Konto Rady Rodziców w Biskupcu

WPŁATY  NA RADĘ RODZICÓW PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO O NUMERZE: 91 8838 1031 3006 031887790001, Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział  w Biskupcu

 

Kontakt

Adres: ul. Ludowa 5, 11-300, Biskupiec
Sekretariat w Biskupcu: tel. 790 510 046 e-mail: biskupiec@psmdywity.org

Godziny pracy sekretariatu w Biskupcu:

  • poniedziałek: 11:00-19:00;
  • wtorek: 8:00:00-16:00;
  • środa: 11:00-19:00;
  • czwartek: 8:00-16:00;
  • piątek: 8:00-16.00

Lokalizacja szkoły

Obsługa techniczna strony: Mariusz Komar